Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Ochrona Zabytków
1983, Tom 36, Numer 3-4 (142-143)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jan Zachwatowicz (4.III.1900-18.VIII.1983) Piotr Biegański s. 159-161
"Eksperyment boloński" Barbara Lenard s. 162-168
Problematyka partycypacji społeczeństwa w rewaloryzacji miast zabytkowych w Hiszpanii i we Włoszech (Toskania) Teresa Zarębska s. 169-174
Problemy modernizacji starej substancji mieszkaniowej na przykładach Göteborga, Berlina Zachodniego i NRD w końcu lat siedemdziesiątych Władysław Korzeniewski s. 174-178
Udział społeczeństwa w rewaloryzacji Starego Portu w Montrealu Andrzej Gruszecki s. 178-183
Partycypacja społeczeństwa w rewaloryzacji i ochronie zabytków na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Olgierd Czerner s. 183-185
Partycypacja społeczeństwa w rewaloryzacji i ochronie zabytków : niektóre doświadczenia brytyjskie Barbara Żuchowska s. 185-188
Znak ochrony obiektów zabytkowych w czasie wojny Tadeusz Polak s. 188-192
Krakowski ołtarz Wita Stwosza i jego losy Łukasz Walczy s. 193-210
Farby i spoiwa malarskie używane do punktowania i rekonstrukcji malarstwa sztalugowego : część I Maria Roznerska s. 211-215
Farbiarstwo roślinne - zagadnienia ogólne oraz zastosowanie w konserwacji zabytkowych tkanin Jadwiga Faust s. 215-218
Bielenie papierów zabytkowych Chloraminą T Władysław Sobucki s. 219-223
Właściwości i zastosowanie poliglikoli etylenowych Jerzy Ciabach s. 223-226
Uwagi dotyczące "Wytycznych do opracowania problematyki ochrony wartości kulturowych w planach zagospodarowania przestrzennego" Janusz Kubiak s. 226-229
Stare Miasto w Łęcznej - studium szczegółowego miejscowego planu rewaloryzacji Tadeusz Michalak s. 229-237
Zastosowanie metod iniekcyjnych w praktyce budowlano-konserwatorskiej Andrzej Majdowski s. 237-242
Sopockie werandy Justyna Golc-Czyszek s. 243-257
Odsłonięcie, konserwacja i restauracja części wystroju malarskiego kaplicy św. Jakuba w kościele NMP w Gdańsku Anna Diakowska-Czarnota Marcin Kozarzewski s. 258-260
Konserwacja malowidła "Chrystus w Tłoczni Mistycznej" w zakrystii kościoła NMPanny w Stargardzie Szczecińskim Stefan Wójcik s. 260-264
Francuska metoda dublażu na klajster Ewa Pszczulna s. 265-268
Krosna malarskie jako element datujący obrazy olejne Piotra Michałowskiego Joanna Pasicka-Szpor s. 269-275
Rekonstrukcja szczytu kamienicy w Litomyślu Josef Švastal s. 275-276
Pierwsze realizacje Waltera Gropiusa : w stulecie urodzin Tadeusz Barucki s. 277-280
Mgr Zbigniew Ciekliński (1905-1982) Mieczysław Pracuta s. 281
Ks. Tomasz Bojasiński (1926-1982) Bolesław Bielawski s. 282
Prace konserwatorskie w województwie katowickim w latach 1973-1982 Adam Kudła s. 283-292
Ochrona zabytków budownictwa ludowego w województwie kieleckim w latach 1976-1981 Andrzej Szura s. 293-298
Działalność Międzyresortowej Komisji do spraw Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich Janusz Stępkowski s. 298-300
Kolokwium „ICOMOS” na temat odbudowy zabytków zniszczonych w czasie ostatniej wojny Wojciech Kalinowski s. 300-301
Kurs Konserwacji Architektury ICCROM 1982 Eleonora Bergman s. 301
"Les Monuments Historiques", R. 1979 : [recenzja] Ewa Gawłowska Marzena Stafiej s. 302-308