Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Ochrona Zabytków
1965, Tom 18, Numer 3 (70)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy ochrony zabytków techniki w Polsce Jerzy Jasiuk s. 3-12
Odbudowa pałacu Górków w Poznaniu Teresa Jakimowicz s. 13-21
Zagadnienie konserwacji romańskiego portalu kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu Teresa Ciach Barbara Penkalowa s. 22-28
Zagadnienie usunięcia nawarstwień z powierzchni kamiennego portalu z Ołbina Wiesław Domasłowski s. 29-34
Z dziejów nauczania technologii i technik malarskich Władysław Ślesiński s. 35-38
Notes sur l'affaissement lent de certains éléments de construction Dinu Moraru s. 39-41
Zastosowanie parkietażu z plexiglasu i duraluminium przy konserwacji obrazu tablicowego "Trzech śś. Janów" z Czulic Barbara Bosowska s. 41-48
Konserwacja portretów z Domu Małego Dziecka w Warszawie Maria Puciata s. 48-54
Ogólnopolska konferencja konserwatorska w dniach 25 i 26 marca 1965 r. Feliks Kanclerz s. 55-56
Konferencja w sprawie konserwacji malowideł ściennych woj. wrocławskiego s. 56-58
Prace konserwatorskie - miasto Toruń 1958-1964 Bohdan Rymaszewski s. 58-70
"The restoration of ancient buildings", E. W. H. Gifford, P. Taylor, "The Structural Engineer", t. 42, 1964, nr 10 : [recenzja] W. Galewski E. W. H. Gifford (aut. dzieła rec.) P. Taylor (aut. dzieła rec.) s. 71-73
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich M. Arszyński s. 74-75