Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Ochrona Zabytków
1997, Tom 50, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podziemna ekspozycja reliktów wczesnośredniowiecznych we wrocławskiej katedrze św. Jana Maciej Małachowicz s. 323-327
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konserwacja czółna z Lewina Brzeskiego Leszek Babiński s. 328-335
Zniszczenia i rekonstrukcje pieczęci woskowych Elżbieta Jabłońska s. 336-349
Europejskie centra kultury w obiektach historycznych Marlena Sent s. 350-351
Pragmatyka ochrony nadmorskich ruin na przykładzie Danii Maciej Ambrosiewicz s. 352-353
Zabytki w polskiej fotografii lotniczej Piotr Dobosz s. 355-360
Dom mieszczański w Gdańsku : rewaloryzacja sieni głównej w kamienicy przy Długim Targu 43 Alina Szpakiewicz s. 361-367
Święty Włodzimierz z cerkwi w Stanisławowie : problemy związane z konserwacją ikony na podłożu metalowym Anna Dorota Potocka s. 368-371
Metody zabezpieczania drewna budowlanego i konstrukcyjnego Dominik Mączyński s. 372-379
Kamienne posadzki katedry gnieźnieńskiej Henryk Walendowski s. 380-385
Plakiety różańcowe : znikający wystrój kaplic brackich Agnieszka Kasprzak-Miler s. 386-391
    Zacytuj
  • Udostępnij
Oznaczanie zawartości K2O w zabytkowych szkłach przy użyciu spektrometrii gamma Joachim Kierzek Jerzy Kunicki-Goldfinger s. 392-395
Porosty a zabytki Beata Guzow s. 396-398
Klemens Koczorowski (1927-1997) Jan Gromnicki s. 399-400
Wystawa "Zabytki nad Bzurą z lotu ptaka" Danuta A. Ptaszyńska s. 401-402
Konferencja "Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku" : Toruń 2-4 września 1997 r. Jan Gromnicki s. 403
"Ochrona i zarządzanie miastami wpisanymi i typowanymi na listę dziedzictwa światowego UNESCO w Europie Środkowo-Wschodniej " : sympozjum Zamość-Lwów-Kamieniec Podolski : 6-9 października 1997 r. Bogusław Szmygin s. 404-407
[Redakcja Kwartalnika "Ochrona Zabytków"] Jacek Czubiński s. 408-409
[Redakcja Kwartalnika "Ochrona Zabytków"] Zdzisław K. Baster Bogusława Kwiatkowska-Baster s. 409