Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Ochrona Zabytków
1979, Tom 32, Numer 3 (126)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prace budowlano-konserwatorskie na Zamku Królewskim w Warszawie Tadeusz Polak s. 171-177
Odbudowa zabytkowych zespołów Gdańska po 1945 r. Jerzy Stankiewicz s. 177-191
Zapis graficzny planu rewaloryzacji : propozycja rozszerzonego zapisu graficznego ustaleń konserwatorskiej wersji miejscowego planu szczegółowego na przykładzie planu zamojskiego zespołu zabytkowego Janusz Mach Andrzej Jan Piątek s. 191-201
Stan i program prac badawczych w dziedzinie ochrony dóbr kultury w województwie gdańskim Zygmunt Kruszelnicki Mirosław Zeidler s. 202-208
Wytwarzanie dekoracyjno-ochronnych warstewek tlenkowych na dużych obiektach w ekspozycji zewnętrznej : na przykładzie konserwacji części metalowych Kolumny Zygmunta w Warszawie Marian Lesiak Sławomir Safarzyński Jan Socha s. 208-220
Z prac nad ewidencją architektury współczesnej (Warszawa-Rembertów) Andrzej K. Olszewski s. 221-227
Malowane cerkwie Ryszard Brykowski s. 228-238
O renesansowym obrazie z Ostrowi Mazowieckiej Joanna Pasicka-Szpor s. 238-244
Problem wartości rekonstrukcji zabytków : dyskusja na posiedzeniu Grona Konserwatorów SHS w Warszawie. s. 245-251
Architekt Kazimierz Saski (1886-1979) Józef Saski s. 252-253
Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych Muzeum Narodowego w Warszawie Marian Sołtysiak s. 254-255
Znak Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO. s. 254
XXV-lecie Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN Jan Gromnicki s. 255
Archeologia w badaniach miejskich zespołów zabytkowych na ziemiach polskich - sympozjum w Krakowie Marek Konopka s. 256
Ochrona zabytków sakralnych - sympozjum w Halinie Ryszard Brykowski s. 256-257
Ustawa o terenowych funduszach odnowy zabytków Tadeusz Jaworski s. 257
ICOMOS : działalność w okresie od 31 maja 1978 do 30 kwietnia 1979 r. Aleksandra Żaryn s. 258-259
Wymiana doświadczeń z zagranicą w dziedzinie ochrony zabytków Daniela Zeller s. 259
"A Critical Bibliography of Building Conservation. Historic Towns, Buildings, their Furnishings and Fittings", pod red. Johna F. Smitha, London 1978 : [recenzja] Halina Orlińska John F. Smith (aut. dzieła rec.) s. 260
"Müemlékvédelem", R. XIX, 1975; R. XX, 1976 : [recenzja] Krystyna Koch s. 261-264
List do Redakcji Hanna Jędrzejewska s. 264