Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Ochrona Zabytków
1988, Tom 41, Numer 2 (161)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja ochrony zabytków w dwudziestoleciu międzywojennym Jan Pruszyński s. 75-85
Zabytki niematerialne - dobra kultury zasługujące na ochronę Bolesław Bielawski s. 86-94
Badania materiałoznawcze kamiennych tworzyw architektonicznych Sławomir Skibiński s. 94-109
Teoria i praktyka rekonstrukcji na przykładzie malowideł ściennych w kaplicy św. Jakuba w Kościele Mariackim w Gdańsku Anna Diakowska-Czarnota Marcin Kozarzewski s. 110-119
Motywy zdobnicze w drewnianej architekturze ludowej Słowacji : na przykładzie szczytu dachu Pavel Habáň s. 120-124
Młyn wodny w gminie Slup w południowej Morawie - konserwacja i ekspozycja Jiří Jaroš s. 125-128
"Sygnał pamięci" Georgi Kaitasow s. 128-131
Dlaczego giną świeckie witraże w Krakowie? Danuta Czapczyńska s. 132-136
Ogólnopolski konkurs na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowej architektury Marian Paździor s. 137-139
European Cathedrals Association - Stowarzyszenie Katedr Europejskich Sławomir Święciochowski s. 140
Ogólnopolski zjazd społecznych opiekunów zabytków i wojewódzkich konserwatorów zabytków w Gdańsku Marian Paździor s. 140-141
"Warszawa - miasto naszej troski" Marian Paździor s. 142