Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Ochrona Zabytków
2000, Tom 53, Numer 3 (210)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cmentarz Powązkowski w Warszawie Wojciech Fijałkowski s. 223-233
Powtórka z konserwacji : problem trwałości zabiegów a profilaktyka Wiesław Procyk s. 234-251
Mur ceglany jako przedmiot badań architektonicznych Jakub Lewicki s. 252-266
Wzmocnienie konstrukcji wychylonego odcinka murów obronnych Starego Miasta w Warszawie Krzysztof Maszewski s. 267-280
Owady nieszczące zabytkowy papier : gatunki ogryzające stare książki i dawne rękopisy Adam Krajewski s. 281-290
Ochrona cmentarzy w Polsce w świetle przepisów Kościoła rzymskokatolickiego Andrzej Kulesza s. 291-293
Walory artystyczne i kulturowe zabytków przy ich wycenie Anna Pawlikowska-Piechotka s. 294-298
Uzdrowiska : zaprzepaścić czy ratować? Barbara Tondos s. 299-306
Renowacja sali obsługi interesantów w zespole budynków pocztowych w Szczecinie przy ul. Dworcowej Beata Makowska s. 307-314
Przemarzanie ścian drewnianych budowli zabytkowych a trwałość konstrukcji drewnianych na przykładzie kościoła w Dębnie Podhalańskim Wacław Bieda Bogusław Mielec s. 315-319
Odkrywanie tajemnic warsztatowych dawnego malarstwa na przykładzie badań analitycznych obrazu Matki Boskiej Zwycięskiej z Mariampola nad Dniestrem Aleksandra Krupska s. 320-324
Laminacja czy dublaż : próba uściślenia pojęć Anna Dorota Potocka s. 325-328
    Zacytuj
  • Udostępnij
Targi Konserwacji Zabytków i Renowacji Miast "Conservatio", Toruń 24-26 lutego 2000 r. s. 329
Wystawa "Konserwacja i kreacja architektoniczna Jana Tajchmana", Toruń 24 września 1999 r., Warszawa 4 kwietnia 2000 r. Lech Krzyżanowski s. 330-332
Konferencja "Budownictwo społeczne 1 połowy XX wieku : problemy ochrony i rewitalizacji", Gdańsk 27-29 kwietnia 2000 r. Bogusław Szmygin s. 333-335
Bonawentura Maciej Pawlicki, "Kamienice mieszczańskie Zamościa : problemy ochrony", Kraków 1999 : [recenzja] Janusz Bogdanowski Bonawentura Maciej Pawlicki (aut. dzieła rec.) s. 336
    Zacytuj
  • Udostępnij
Anna Adamczyk, "Kościoły drewniane w województwie kieleckim", Kielce 1998 : [recenzja] Adam Penkalla Anna Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 337-338
"The conservation of glass and ceramics : research, practice and training", pod. red. Normana H. Tennenta, wyd. James&James (Science Publishers) Ltd. ; London 1999 : [recenzja] Jerzy Kunicki-Goldfinger Norman H. Tennent (aut. dzieła rec.) s. 338-340