Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Ochrona Zabytków
2000, Tom 53, Numer 1 (208)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ku pluralistycznej filozofii konserwatorskiej XXI wieku Andrzej Tomaszewski s. 1-4
Kilka refleksji na marginesie dotychczasowych prac i dyskusji nad projektami nowej polskiej ustawy o ochronie dóbr kultury Marian Arszyński s. 5-11
Aktualne problemy prawne i finansowe ochrony zabytków w Polsce w dobie przekształceń ustrojowych państwa Piotr Dobosz s. 12-18
Problemy badawcze i konserwatorskie obronnego kościoła parafialnego p. w. św. Jana Chrzciciela w Korzkwi Piotr S. Szlezynger s. 19-31
Niezwykłe losy obrazów z kolekcji lubiąskiej Kazimierz Sztarbałło s. 32-38
Technika Michaela Willmanna na przykładzie dwóch obrazów z lubiąskiego cyklu "Męczeństw" - "Męczeństwa św. Piotra" i "Męczeństwa św. Pawła" Tytus Sawicki s. 39-47
Konserwacja obrazów Michaela Willmanna na przykładzie "Męczeństwa św. Piotra" oraz "Męczeństwa św. Pawła" : problematyka i zakres prac Anna Dorota Potocka s. 48-63
Naleciałości na malowidłach ściennych i ich usuwanie Paweł Jakubowski s. 64-68
Zmiany wyglądu punktowań w malarstwie sztalugowym : bielenie powodowane przez niektóre białe pigmenty Elżbieta Szmit-Naud s. 69-76
Komputerowe wspomaganie analizy i odczytywania pisma Sławomir Skibiński s. 77-84
Ślady polichromii na nagrobkach żydowskich z obszaru dawnego powiatu olkuskiego Dariusz Rozmus s. 85-92
Zabezpieczanie obiektów budowlanych przed zawilgacaniem a skuteczność osuszania metodami iniekcyjnymi Ryszard Jabłoński Bartłomiej Konarski s. 93-99
Refleksja na temat metod osuszania zawilgoconych budynków Andrzej Koss s. 100
XII Zgromadzenie Generalne ICOMOS, Meksyk 1999 Bogusław Szmygin s. 101-102
Wystawa "Historyczne mosty w Tczewie" Jadwiga Klim s. 103-104
    Zacytuj
  • Udostępnij
III sympozjum "Zabytki hydrotechniki w Polsce" Roman Klim s. 105-106
Barbara Kamińska-Lenard (1925-1999) Lech Krzyżanowski s. 107-108
Krystyna Michaela Walicka (1913-1999) : siostra zakonna i konserwator architektury Wanda Puget s. 109-110
Adelheid Gräfin Eulenburg, Hans Engels, "Ostpreussische Gutshäuser in Polen : Gegenwart und Erinnerung", München 1992 : [recenzja] Ewa Korpysz Hans Engels (aut. dzieła rec.) Adelheid Gräfin Eulenburg (aut. dzieła rec.) s. 111-113
[Redakcja "Ochrony Zabytków"] Lech Krzyżanowski s. 114
[W odpowiedzi na list] Stanisław Sawicki s. 114-115
Sprostowanie s. 115
Wydawnictwa Ośrodka Dokumentacji Zabytków. s. 116