Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Ochrona Zabytków
1965, Tom 18, Numer 2 (69)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potrzeby i możliwości w dziedzinie ochrony nowożytnych fortyfikacji w Polsce Mieczysław Ptaśnik s. 3-4
Ruina jako obiekt turystyczny : koncepcja zabezpieczenia i udostępnienia na przykładzie kościoła NMP w Chojnie Andrzej Gruszecki Jarosław Widawski s. 5-22
Wpływ stylu epoki i względy estetyczne w konserwacji malowideł Heinz Althöfer s. 23-34
Problemy konserwacji rytowanej posadzki gipsowej odkrytej w krypcie I kościoła romańskiego w podziemiach gotyckiej kolegiaty w Wiślicy Teresa Ciachowa Barbara Penkalowa Zofia Wartołowska s. 35-48
Ochrona i konserwacja zabytków architektury na Węgrzech Feliks Kanclerz s. 49-57
Pierwsze badania archeologiczno-architektoniczne na zamku w Krasiczynie nad Sanem Stanisław Kozieł s. 58-60
Prace konserwatorskie, woj. zielonogórskie Stanisław Kowalski s. 60-71
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich J. Bułakowska Alicja Mazurkiewicz P. Rudniewski s. 72-80