Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Ochrona Zabytków
1972, Tom 25, Numer 3 (98)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Budowa techniczna XVII-wiecznych malowideł ściennych w cerkwi św. Jerzego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria) Zbigniew Brochwicz Mładost Dymitrowa Wałkowa s. 143-159
Badania technologiczne sześciu italskich malowideł ściennych z Muzeum Narodowego w Krakowie : część I Grażyna Korpal s. 160-169
Badania technologiczne trzech nagrobnych stel egpiskich na podłożu drewnianym z Muzeum Narodowego w Krakowie : część I Władysław Szyszko s. 170-182
Zasoby, wartości i stan zachowania zabytków ruchomych Krakowa Jan Samek s. 183-189
Odkrycie i konserwacja XVI-wiecznej polichromii w kościele parafialnym w Płazie Józef Furdyna s. 190-197
Konserwacja sgraffita z XVII wieku na kamienicy w Trzebiatowie Stefan Wójcik s. 197-203
Kompozycje przestrzenno-rzeźbiarskie Katarzyny Kobro Bolesław Utkin s. 203-206
Działalność Okręgowej Pracowni Konserwatorskiej w Szydłowcu w latach 1969-1971 Norbert Szunke s. 207-213
Pracownia Konserwatorska Muzeum Okręgowego w Toruniu Józef Flik s. 213-215
Problemy organizacji i lokalizacji skansenów na terenie województwa warszawskiego Juliusz Jaśkiewicz s. 215-219
Materiały piszczałkowe w zabytkowych organach Zenon Kobus s. 220-224
Konserwacja zabytkowych organów w NRD Tadeusz Rudkowski s. 224-228
Drewniana rzeźba gotycka w powiecie kłodzkim - wystawa konserwatorska Anna Fedorowicz s. 229-230
Nowe formy współpracy naukowo-badawczej w zakresie konserwatorstwa Lech Krzyżanowski s. 231
Polskie sympozjum konserwatorskie w NRF - Kolonia, 19 kwietnia 1972 r. Tadeusz Rudkowski s. 231-233
Problem ochrony miejskich zespołów na przykładzie Kazimierza Dolnego : narada wojewódzkich konserwatorów zabytków Maria Podraza s. 233-234
Kurs szkoleniowy dla konserwatorów pracujących w muzeach Bolesław Bielawski s. 235
"Il volto sfregiato", Alfredo Barbacci, Bologna 1972 : [recenzja] Marian Paździor Alfredo Barbacci (aut. dzieła rec.) s. 236-238