Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Ochrona Zabytków
1952, Tom 5, Numer 1 (16)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Irena Mangelowa s. 1-4
Zagadnienie ochrony zabytków numizmatycznych Jan Szymoński s. 5-13
Roboty konserwatorsko-wykończeniowe wykonywane przez przedsiębiorstwo K. A. M. Feliks Próchnicki s. 14-29
Z doświadczeń Pracowni Rzeźbiarskiej K. A. M. przy rekonstrukcji rzeźb z terenu Warszawy i okolicy Józef Andruszko s. 30-41
Przeniesienie zabytku budownictwa drewnianego z Komorowic Karol Estreicher s. 42-54
Odpowiedź Karol Dąbrowski s. 55-56
W sprawie konserwacji malowideł ściennych. s. 55
Opinia pracowni chemicznej P. K. Z. Hanna Jędrzejowska s. 56
Województwo łódzkie. s. 57-63
Województwo kieleckie s. 63-66
Malowidła ścienne w kościele w Mokrzku Dolnym, woj. kieleckie B. Marconi s. 66-67
"Praktika restavracionnych rabot", Moskva 1950 : [recenzja] B. Marconi J. Zachwatowicz s. 68-72