Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Ochrona Zabytków
2001, Tom 54, Numer 2 (213)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczne wartościowanie przestrzeni miast historycznych jako element budowania sysytemu ochrony dziedzictwa miast w planie zagospodarowania przestrzennego Danuta Kłosek-Kozłowska s. 127-132
Nieruchomość zabytkowa jako lokata kapitału : motywacje inwestorów Anna Pawlikowska-Piechotka s. 133-142
Zespół poklasztorny norbertanek w Strzelnie : wybrane problemy rekonstrukcji średniowiecznej i nowożytnej Katarzyna Hewner s. 143-156
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Nawrócenie św. Pawła" z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce domniemanym dziełem Michaela Willmanna Marya Nawrocka-Teodorczyk s. 157-169
Papier jedwabny jako nowy materiał konserwatorski Anna Dorota Potocka s. 170-174
Zabytki w kompetencji samorządów? Ryszard Makowiecki s. 175-177
Zabytki architektury i budownictwa Zygfryd Czapski s. 178-193
Prace konserwatorskie w województwie siedleckim w latach 1975-1998. s. 178
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zabytki sztuki, rzemiosła artystycznego i techniki Cezary Ostas s. 194-224
Wystawa "Przywrócone piękno : tajemnice warsztatu konserwatora", Kozłówka, maj-październik 2001 r. Maria Barbasiewicz s. 225-226
Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec, "Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich : dobra utracone czy ocalone", Olsztyn 1999 : [recenzja] Ewa Korpysz Mirosław Garniec (aut. dzieła rec.) Małgorzata Jackiewicz-Garniec (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Ryszard Ganowicz, "Historyczne więźby dachowe polskich kościołów", Poznań 2000 : [recenzja] Paweł Kozakiewicz Ryszard Ganowicz (aut. dzieła rec.) s. 231