Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Ochrona Zabytków
1989, Tom 42, Numer 1 (164)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena stanu ochrony dóbr kultury - program działań do 2000 r. s. 3-12
Ochrona zabytków architektury w województwie białostockim w okresie międzywojennnym Janina Poskrobko s. 13-28
Kształtowanie postaw społecznych ważnym zadaniem ochrony zabytków Abdelaziz Daoulatli s. 28-30
Konserwacja gotyckiej piety w Wielgomłynach Ilia Iliew Lucjana Młyńska s. 30-36
Żółknięcie żywic epoksydowych Jerzy Ciabach s. 36-38
Uwagi o udziale przedstawicieli nauk przyrodniczych w konserwacji dzieł sztuki Władysław Ślesiński s. 38-41
Problemy konserwacji ruin starożytnych w Aszmunein w Egipcie Marek Barański s. 42-47
Przebieg konserwacji portalu Berrecciego na Wawelu Mieczysław Majewski Maria Marzec s. 47-52
Konserwacja malowideł ściennych z kościoła parafialnego w Hannie Małgorzata Drankowska s. 53-58
Wzmacnianie drewnianych stropów zabytkowych metodą inkluzji żywicznych Andrzej Żaboklicki s. 58-61
Rozwój techniki niskociśnieniowej stosowanej w konserwacji dzieł sztuki Isabelle Mitka s. 61-64
Aparat niskociśnieniowy - konstrukcja i zastosowanie Bent Hacke s. 64-69
Przenośny, miniaturowy aparat niskociśnieniowy do konserwacji malowideł Wiesław Mitka s. 69-72
1 - zastosowanie przenośnej aparatury niskociśnieniowej do transferowania malowideł ściennych : 2 - nadstawka niskociśnieniowa do stołu próżniowego : 3 - zastosowanie ramy siatkowej do prac z miniaturowym aparatem niskociśnieniowym Aleksander Mitka s. 72-76
Prace konserwatorskie w województwie piotrkowskim w latach 1975-1987 Robert Florek Anna Wolska-Rój s. 77-97
Działalność Rady i Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS w latach 1985 i 1987 Aleksandra Żarynowa s. 97-98
200 lat ratusza w Łęczycy Bolesław Solarski s. 98-99
Polsko-angielska współpraca Lech Krzyżanowski s. 99
Seminarium konserwatorskie sekcji "Technika - Kulturze" Marek Axentowicz s. 99-100
Ogólnopolska Konferencja Konserwatorów Zabytków - Rydzyna '88 Lech Krzyżanowski s. 100-101
Uchwała Ogólnopolskiej Konferencji Konserwatorów Zabytków w sprawie usprawniania systemu ochrony dóbr kultury w warunkach wdrażanej reformy gospodarczej. s. 101-102
Międzynarodowy Warsztat Konserwacji Kamienia Sambor Gawiński s. 102
10 lat działalności PP PKZ w Związku Radzieckim : wystawa w Moskwie Lech Krzyżanowski s. 102-103
"Materiały do dziejów rezydencji", t. 1-4, cz. 1 : "Wielkie Księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia", Roman Aftanazy, Warszawa 1986-1987 : [recenzja] Marian Paździor Roman Aftanazy (aut. dzieła rec.) s. 104