Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Ochrona Zabytków
1987, Tom 40, Numer 1-2 (156-157)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3
Editorial. s. 4
Zamek Królewski w świadomości narodowej Aleksander Gieysztor s. 5-7
Od rekonstrukcji do restytucji : kształtowanie koncepcji ideowo-konserwatorskich Lech Krzyżanowski s. 7-13
Funkcja zamku - założenia programowe a ich realizacja Jerzy Lileyko s. 13-26
Badania architektoniczne jako materiał do projektu odbudowy Zamku Królewskiego Antoni Kąsinowski s. 27-36
Badania archeologiczne a odbudowa Zamku Królewskiego i jego otoczenia Aleksandra Świechowska s. 37-49
Organizacja i historia odbudowy Zamku Królewskiego Tadeusz Polak s. 49-54
Architektoniczno-konserwatorskie problemy restytucji Zamku Królewskiego : koncepcje architektoniczno-konserwatorskie Irena Oborska s. 55-70
Funkcje i działalność Komisji Architektoniczno-Konserwatorskiej Jacek Cydzik s. 70-80
Problemy konstrukcyjne i nadzór autorski Adam Pulikowski s. 80-95
Specyfika zadań inwestorskich przy odbudowie Zamku Królewskiego Jerzy Bigoszewski s. 95-101
Rozwiązania techniczne w Zamku Królewskim Jadwiga Ciosmak s. 102-108
Restytucja wnętrz sal historycznych Zamku Królewskiego Ewa Krakowska-Pilch s. 108-117
Problemy restauracji i restytucji kamiennych elementów architektonicznych Zamku Królewskiego Wiesław Olszowicz s. 117-127
Prace konserwatorskie i rekonstrukcja malowideł na złocie w Gabinecie Konferencyjnym Katarzyna Iwanicka Barbara Jachacz Halina Rudniewska s. 127-132
Rekonstrukcja elementów i zespołów rzeźbiarskich dla Zamku Królewskiego Józef Leszek Filarski s. 133-137
Dokumentacja konserwatorska prac prowadzonych przez Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki PKZ Ewa Krakowska-Pilch s. 137-140
Problematyka dokumentacji powykonawczej Andrzej Łotysz s. 140-143
Restytucja Zamku Królewskiego w Warszawie : kronika wydarzeń Hanna Lewicka s. 144-155