Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Ochrona Zabytków
1990, Tom 43, Numer 3 (170)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora. s. 111
Malowidła ścienne w dawnym kościele archikolegiackim w Tumie pod Łęczycą - historia, stan zachowania, uwagi i wnioski Stanisław Stawicki s. 112-121
Zasady konserwacji : Ewangelia Yorku według Derka Linstruma Derek Linstrum s. 121-122
Konserwacja murów z cegły suszonej na słońcu Sławomir Skibiński s. 123-134
Konserwacja wczesnochrześcijańskiej bazyliki w Aszmunein Marek Barański s. 135-139
Zniszczenie odwodnień powierzchniowych jedną z przyczyn destrukcji budowli zabytkowych Jacek Albrecht s. 139-142
Konserwacja obrazu "Matki Boskiej Pocieszenia" z kościoła św. Benedykta w Krakowie Jerzy Dobek s. 142-146
Nowa metoda nasycania kamiennych obiektów zabytkowych Ryszard Mirowski s. 146-149
Problem uzupełnień ubytków w cienkiej warstwie malarskiej na przykładzie obrazu "Matka Boska Gidelska" Katarzyna Rachuta s. 149-152
Prace konserwatorskie w woj. zielonogórskim w latach 1974-1986 Stanisław Kowalski s. 153-167
Ogólnopolska konferencja służb konserwatorskich w Książu k. Wałbrzycha - jej przebieg i ustalenia Elżbieta Nizińska Barbara Nowak-Obelinda s. 168-170
Polskie Centrum Witraży we Wrocławiu Sławomir Oleszczuk s. 170
"Holzkonservierung - Schutz und Festigung von Kulturgut aus Holz", Unger Achim, Unger Wibke, 1988 : [recenzja] Ewa Dobrowolska Unger Achim (aut. dzieła rec.) Unger Wibke (aut. dzieła rec.) s. 171
"Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo", Jan Pruszyński, Warszawa 1989 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Jan Pruszyński (aut. dzieła rec.) s. 171-172