Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Ochrona Zabytków
1971, Tom 24, Numer 3 (94)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach dojrzała do nowelizacji : artykuł dyskusyjny Władysław Sieroszewski s. 163-172
Możliwości adaptacji zabytków fortyfikacji nowożytnej na przykładzie fortu nr 1 w Zakroczymiu Waldemar Łysiak s. 173-182
Restauracja ściany wieńczącej nad III tarasem świątyni Hatszepsut w Deir el Bahari : z prac misji PKZ w Egipcie Andrzej Misiorowski s. 183-196
Prace remontowo-konserwatorskie w pałacu pszczyńskim : problem rekonstrukcji barokowych elewacji Ignacy Płazak s. 197-203
Problemy ochrony zabytków rurystycznych na przykładzie wsi Pańków w woj. lubelskim Jan Górak s. 203-206
O skansen dla regionu radomskiego Ryszard Brykowski s. 207-210
Zagadnienia badawcze i projektowe zespołu ulicy Kanoniczej w Krakowie Lech Krzyżanowski s. 210-212
"Czasopisma, narzędzia, dzieła" - wystawa konserwatorska w Krakowie Igor Trybowski s. 212
Program prac konserwatorskich w kaplicy zamokwej w Lublinie Lech Krzyżanowski s. 212-214
Ośrodek Architektury Egipskiej Pracowni Konserwacji Zabytków Lech Krzyżanowski s. 214
"Maltechnik, technische Mitteilungen für Malerei und Bildpflege", R. 72, 1966 : [recenzja] Władysław Szyszko s. 215-218
"Studes in Conservation", R. XIV, 1969 : [recenzja] Zdzisław Bieniecki s. 218-223