Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Ochrona Zabytków
1957, Tom 10, Numer 3 (38)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mało znane klasycystyczne budowle dworskie powiatu mińskiego i ich problemy konserwatorskie Marian Benko s. 153-171
Roboty konserwatorskie w katedrze łomżyńskiej Władysław Paszkowski s. 172-181
Sobków - miasto i zamek Tadeusz Gostyński s. 182-193
Drewniany kościół w Bliznem Andrzej M. Olszewski s. 194-196
Miasto Kraków : kronika za lata 1954-1956 J. Lepiarczyk s. 197-202
Miasto Kraków : kronika za lata 1956-1957 St. Świszczowski s. 203-204
Międzynarodowy Kongres Architektów-Konserwatorów oraz Techników Konserwacji Zabytków w Paryżu w czasie od 6 do 11 maja 1957 J. Zachwatowicz s. 205-207
XVII-wieczne płyty nagrobkowe w Węgrowie A. Czapska s. 208-209
Przegląd piśmiennictwa polskiego z zakresu historii sztuki za okres od 1951-1954 r. A. Olszewski s. 209-217
Z dziejów starożytnej metalurgii na ziemiach Polski południowej T. Żurowski s. 217-219
Prace badawcze nad korozją metali J. Straszewska s. 219-220
Oświadczenie. s. 220
Park etnograficzny w Rydze F. Kanclerz s. 220
    Zacytuj
  • Udostępnij