Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Ochrona Zabytków
1984, Tom 37, Numer 2 (145)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji = From the Editor. s. 83
Działo się to 40 lat temu... Piotr Biegański s. 84-85
Wspomnienie o profesorze Zachwatowiczu - konserwatorze zabytków Andrzej Gruszecki s. 86-87
Wspomnienia o profesorze Janie Zachwatowiczu Anna Guerquin s. 87-89
Prace Jana Zachwatowicza nad spuścizną dziejów architektury w Polsce Wojciech Kalinowski s. 89-91
Spotkania z profesorem Antoni Kąsinowski s. 91-92
Ze wspomnień o profesorze Janie Zachwatowiczu Czesław Krassowski s. 93-99
Program na miarę potrzeb Lech Krzyżanowski s. 99-100
Wspomnienie z dawnych lat Stanisław Lorentz s. 100-102
Wspomnienia o udziale profesora Jana Zachwatowicza przy odbudowie warszawskich kościołów Stanisław Marzyński s. 102-104
Wspomnienie o profesorze Maria Noskowska s. 104
Nigdy wszystek nie umrze Stefan Pągowski s. 104-106
In Memoriam Tadeusz Polak s. 107-116
Redaktorem był wytrawnym Wanda Puget s. 117-118
Era ochrony zabytków Jana Zachwatowicza Bohdan Rymaszewski s. 118-122
Pamięci profesora Jana Zachwatowicza Jadwiga Roguska s. 118
Bibliografia publikacji Jana Zachwatowicza Jadwiga Roguska s. 122-126
Polski Komitet Narodowy ICOMOS Aleksandra Żaryn s. 127
Zabytki techniki drogowej - wzory działań w zakresie ochrony Krystyna Rosińska s. 128-129
Metody dokumentacji kultury ludowej - narada w Kazimierzu Dolnym Czesław Kiełboń s. 129-130
Konferencja drezdeńska poświęcona kształceniu kadr konserwatorskich Stanisław Stawicki s. 130-132
Technika i materiały stosowane przy konserwacji zabytków - konferencja Grupy Roboczej ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów Jerzy Kehl s. 132-133
Problemy organizacyjne związane z ochroną zabytków motoryzacyjnych - seminarium w Lublinie Mieczysław Kurzątkowski s. 133-134
    Zacytuj
  • Udostępnij
Międzynarodowe sympozjum poświęcone konserwacji Starego Miasta w Aleppo Lech Krzyżanowski s. 135-136
V Międzynarodowa Narada Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów w Hawanie Krzysztof Nowiński s. 136-137
Konkurs Ministerstwa Kultury i Sztuki na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego - 1983 Marian Paździor s. 137-139