Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Ochrona Zabytków
1988, Tom 41, Numer 4 (163)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na dwudziestopięciolecie Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie : laurka starego kolaboranta Tadeusz Chrzanowski s. 211-215
Ewidencja zabytków - metody i zakres prac Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie Marek Konopka s. 216-224
Ewidencja zabytków techniki Krystyna Rosińska s. 224-227
Stan prac nad "Katalogiem zabytków sztuki w Polsce" Jakub Pokora s. 228-229
Stan prac dokumentacyjnych i ewidencyjnych założeń ogrodowych i cmentarzy w Polsce Andrzej Michałowski s. 230-232
Stan dokumentacji miast i ich rewaloryzacji Janusz Stępkowski s. 232-235
Konserwacja wielkich zabytków antycznych Rzymu w latach 1981-1987 Piotr Stępień s. 235-243
Badania nad kolorystyką XVI-wiecznego pieca kaflowego z Dworu Artusa w Gdańsku Elżbieta Kilarska Maria Poksińska s. 244-255
Zabytek architektury jako znak Bogusław Szmygin s. 255-260
Zastosowanie emulsji jako nośnika rozpuszczalników w zabiegu oczyszczania obrazów Roberto Bellucci Ezio Buzzegoli Mauro Matteini Archangelo Moles s. 261-264
Konserwacja Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - problemy konstrukcyjno-budowlane Jerzy Łącki s. 265-269
Prace konserwatorskie w województwie zamojskim w latach 1975-1986 Andrzej Kędziora Grażyna Żurawicka s. 270-289
Prace konserwatorskie w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1987 Ewa Nekanda-Trepka s. 289-294
VIII Międzynarodowy Plener Kowalstwa Tradycyjnego w Pszczynie - 24 V-5 VI 1987 r. Magdalena Gumkowska s. 295
Międzynarodowy Warsztat Konserwacji Tkanin Lech Krzyżanowski s. 295-296
VIII Zgromadzenie Generalne ICOMOS, Waszyngton, 11-15 października 1987 r. Olgierd Czerner s. 296-297
Głos przeciw zmianie? : Kanadyjczycy o VIII Zgromadzeniu Generalnym ICOMOS s. 297
Pierwszy sezon prac Polsko-Egipskiej Archeologiczno-Konserwatorskiej Misji w Aszmunein Marek Barański s. 297-298
Seminarium szkoleniowe "Datowanie średniowiecznych zabytków kultury materialnej" Krystyna Kwaśniewska s. 298
Współpraca interdyscyplinarna w zakresie ochrony zabytków - seminarium w Lublinie Witold Topolski s. 299
Ku nowej edycji ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach s. 299
Nowa pozycja o renesansowej architekturze Śląska Mirosław Przyłęcki Günther Grundmann (aut. dzieła rec.) s. 300-305
"Monumentum", t. 27, nr 3 (1984) : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 305-306
"Památky a Příroda", r. 12 (1987) : [recenzja] Magdalena Gumkowska s. 306-310