Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Ochrona Zabytków
1980, Tom 33, Numer 4 (131)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Model rewaloryzacji miasta Zamość 1964-1980 Tadeusz Polak s. 271-282
Zagadnienia techniczne w ochronie zabytków architektury Jerzy Teliga s. 283-291
Rezerwaty archeologiczne w Polsce - problem definicji i liczby Marek Konopka s. 292-298
    Zacytuj
  • Udostępnij
Technika i technologia średniowiecznych rysunków i pisma na pergaminie Lucyna Rudek s. 299-304
Technika i technologia laki europejskiej na podstawie badań fizycznych i chemicznych Ewa Gryglewicz s. 305-310
Technika i technologia dzieł współczesnych malarzy krakowskich Leonarda Wiczyńska s. 311-318
Wykorzystanie zdjęć wykonanych kamerami niemetrycznymi do fotogrametrycznej inwentaryzacji zabytków Marian Czochański s. 319-320
Architekt Felicjan Polakowski (1933-1980) Krystyna Kalinowska s. 321
Rada Naukowo-Konserwatorska przy Naczelnym Dyrektorze PP PKZ (1976-1980) Lech Krzyżanowski s. 322
Kryteria ewidencji konserwatorskiej budownictwa ludowego - sympozjum Pracowni Dokumentacji Etnograficznych PP PKZ Bogumiła Szurowa s. 322-323
Ogólnopolska konferencja konserwatorska we Fromborku Marian Paździor s. 323-324
Zaszczytne wyróżnienie PP Pracownie Konserwacji Zabytków Lech Krzyżanowski s. 324
Medal ku czci profesora Jana Zachwatowicza Lech Krzyżanowski s. 325
Konkurs na prace naukowo-badawcze, projektowe i popularyzatorskie z dziedziny ochrony zabytków i muzealnictwa Marian Paździor s. 325-327
Pogląd stowarzyszeń twórczych na sprawy ochrony zabytków Krakowa ( w nawiązaniu do "Memoriału" pięciu stowarzyszeń z dnia 14 marca 1974 r.) przedłożony Prezydentowi Miasta Krakowa, Kraków 1980. s. 327-328
"Studies in Conservation", T. 23, 1978; T. 24, 1979 : [recenzja] Piotr Rudniewski s. 329-332