Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Ochrona Zabytków
1981, Tom 34, Numer 1-2 (132-133)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzydzieści lat PP PKZ Józef Tejchma s. 3
O polskiej szkole odbudowy i konserwacji zabytkow Jan Zachwatowicz s. 4-10
Techniczno-biologiczna metoda zabezpieczania i ekspozycji murów trwałych ruin Mirosław Przyłęcki s. 11-19
Wpływ badań archeologicznych i architektonicznych na konserwację zamku w Wiśniczu Eligiusz Dworaczyński Waldemar Niewalda s. 19-28
Tryptyk z Dłużca i Madonna z Lipnicy Murowanej - dwie aranżacje konserwatorskie Marian Kornecki s. 29-47
Niektóre ogólne problemy konserwacji mebli zabytkowych Krzysztof Buraczewski s. 47-53
Prace konserwatorskie w budynku przy Marktstrasse w Quedlinburgu (NRD) Krystyna Kalinowska Felicjan Polakowski Ireneusz Sławiński s. 54-59
Studium zagospodarowania przestrzennego rynku w Żelechowie Zbigniew Matuszczyk s. 59-63
Translokacja drewnianego dworu z Żyrzyna Tadeusz Michalak s. 63-66
Wystrój malarski wnętrz pałacu w Lubostroniu Anna Bystroń-Kwiatkowska Andrzej Warszycki s. 67-71
Konserwacja ubiorów pochodzących z sarkofagów książąt słupskich Helena Hryszko Jerzy Kehl Anna Rawa-Szubert s. 72-81
Organy w Glotowie - problemy konserwatorskie Marian Dorawa Maciej Obremski s. 82-86
Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej do oznaczania spoiw olejnych Krystyna Baczko s. 86-92
Badania próbek kamienia przy użyciu metody termowizyjnej Ewa Derkowska s. 92-98
Usuwanie grynszpanu z papieru Jerzy Kehl s. 98-99
Działalność konserwatora zabytków miasta i województwa stołecznego warszawskiego w latach 1974-1979 Barbara Januszkiewicz Lech Krzyżanowski s. 100-107
Trzydziestolecie PP Pracownie Konserwacji Zabytków Janusz Kubiak s. 107-108
Piętnastolecie ICOMOS - kolokwium naukowe w Krakowie Aleksandra Żaryn s. 108
Tradycyjne budownictwo ludowe województwa suwalskiego - wystawa w Suwałkach Janusz Mackiewicz s. 109-110
Współpraca polsko-wietnamska w zakresie ochrony dóbr kultury Andrzej Wawrzeńczak s. 109
Badania chemiczne, fizyczne i biologiczne dla celów konserwacji dóbr kultury - ogólnopolska konferencja we Wrocławiu Małgorzata Hauke s. 110-111
III Międzynarodowa Narada Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów Magdalena Gumkowska s. 111
Konserwacja zabytkowych murów - konferencja w Szczecinie Zbigniew Radacki s. 112
Archeologia w rewaloryzacji Starego Miasta w Lublinie - sympozjum w Lublinie Jan Gromnicki s. 112-113
Międzynarodowy Plener Kowalstwa Tradycyjnego w Pszczynie Magdalena Gumkowska s. 113
System ochrony zabytków w Polsce - ogólnopolska konferencja naukowa w Lublinie Lech Krzyżanowski s. 114-115
Programy i realizacje prac konserwatorskich - seminarium w Krakowie s. 115-116
"Rokokofassung und Materialillusion. Untersuchungen zur Polychromie sakraler Bildwerke im suddeutschen Rokoko", Ulrich Schiessl, Mittelwald 1979 : [recenzja] Władysław Ślesiński Ulrich Schiessl (aut. dzieła rec.) s. 117-118
"Zabytek archeologiczny i środowisko. Materiały z sympozjum << Problemy zagospodarowania obiektów archeologicznych w aglomeracjach miejskich i kompleksach leśnych >>", Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Gromnicki s. 118-120
[Z przyczyn od nas niezależnych]. s. 120