Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Ochrona Zabytków
1952, Tom 5, Numer Zeszyt specjalny

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inwentaryzacje pomiarowe zabytków architektury w Polsce Jan Zachwatowicz s. 1-3
Pomiary zabytków architektury murowanej w zbiorach Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej Olgierd Puciata J. Zachwatowicz s. 4-36
Pomiary zabytków architektury murowanej w zbiorach Państwowego Instytutu Sztuki w Warszawie Zygmunt Sonik J. Zachwatowicz s. 37-65
Pomiary zabytków architektury klasztornej w Zbiorze Kartograficznym Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie Zofia Olszamowska-Skowrońska s. 66-91
Skorowidz miejscowości według podziału administracyjnego s. 92-96