Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Ochrona Zabytków
1998, Tom 51, Numer 4 (203)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Non omnes res perdite sunt : o ogrodach barokowej Warszawy Wojciech Fijałkowski s. 333-350
Ogród generała Stanisława Klickiego w Łowiczu Walerian Warchałowski s. 351-360
Styl otwocki Jerzy Szałygin s. 361-369
Multimedia i wirtualna rzeczywistość w systemie multimedialnej prezentacji zabytków Kazimierz Choroś Łukasz Krzywicki s. 370-377
Substancje uniemożliwiające odbiór dzieła plastycznego w malarstwie ściennym Paweł Jakubowski s. 378-385
Dogarbowywanie i natłuszczanie skórzanych opraw książek Halina Rosa Władysław Sobucki Hanna Straus s. 386-395
Jubileuszowy rok konserwatorstwa polskiego : uwagi o znaczeniu powojennych odkryć późnogotyckich malowideł ściennych na Śląsku Aleksander Jankowski s. 396-401
Rośliny pnące na budowlach zabytkowych Jacek Borowski Barbara Jackiewicz s. 402-417
Wykorzystanie surowców skalnych w architekturze Ostrowa Tumskiego w Poznaniu Janusz Skoczylas Henryk Walendowski s. 418-426
Kościół rektorski p. w. Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu : legenda, historia i stan zachowania Witold Gałka Piotr Rapp s. 427-433
Zamek w Krewie : historia, zniszczenie i próby ratowania obiektu Marcin Gębski s. 434-437
The Privy Garden : sekretny ogród królów Anglii Anna Dorota Potocka s. 438-440
Centralna ewidencja i rejestr zabytków architektury i budownictwa w Polsce w świetle zasobu Ośrodka Dokumentacji Zabytków Juliusz Wendlandt s. 441-444
Prace konserwatorskie w województwie skierniewickim w latach 1995-1997 Marian Rożej s. 445-460
"Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego", z. 1-7, 1994-1997, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Oddział Wojewódzki w Krakowie : [recenzja] Olga Dyba s. 461-464