Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Ochrona Zabytków
2006, Tom 2, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jacek Rulewicz s. 3-4
Współczesna teoria konserwacji i restauracji dóbr kultury : zarys zagadnień Iwona Szmelter s. 5-39
Plac Nowy Targ we Wrocławiu : reaktywacja? Rafał Eysymontt Łukasz Krzywka s. 41-56
Gmach Biblioteki Publicznej w Warszawie Ewa Popławska-Bukało s. 57-68
Zastosowania analizy obrazu w nieniszczących badaniach obiektów zabytkowych : wybrane przykłady Piotr Frączek Bogusław Obara Jacek Sobczyk Joanna Sobczyk s. 69-78
Ochrona zabytków elektronicznej techniki obliczeniowej w zbiorach Muzeum Techniki Artur Setniewski s. 79-86
Krajobraz kulturowy Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego ochrona Grażyna Holly s. 87-98
Stan zachowania kamiennego budulca zamku Grodziec koło Złotoryi Dorota Kubat Małgorzata Labus s. 99-106
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków Justyna Krzyżanowska s. 108-114
Skarby ziemi wydarte : Górny Śląsk i pogranicze, red. Eugeniusz Tomczak, Wyd. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice, 2005 : [recenzja] Maria Krajewska Eugeniusz Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 115-119