Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Ochrona Zabytków
1973, Tom 26, Numer 2 (101)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziesięciolecie Ustawy o Ochronie Dóbr Kultury i o Muzeach Kazimierz Malinowski s. 85-88
Monografia fotograficzna : kompleksowa inwentaryzacja fotograficzna obiektu lub zespołu zabytkowego Wacław Górski Andrzej Łotysz s. 89-107
Dokumentacja fotograficzna z lotu ptaka dla miast historycznych w Polsce Henryk Andrulewicz s. 108-116
Kościół opactwa de Fontelle w świetle problemu rekompozycji zabytków Waldemar Łysiak s. 117-122
Konstrukcja otworów okiennych i drzwiowych w zespole architektonicznym Emira Kurkumasa (Emira Wielkiego) na Nekropoli Północnej w Kairze Andrzej Misiorowski s. 122-126
Środowisko naturalne człowieka a dobra kultury Jan Piotr Pruszyński s. 127-129
W sprawie techniki malowideł ściennych w cerkwi pw. św. Jerzego w Tyrnowie Stanisław Stawicki s. 129-134
Konferencja Stowarzyszenia Historyków Sztuki : zabytek w życiu współczesnym Mariusz Wituski s. 135-137
Problemy konserwatorskie jednostronnych skrzydeł gotyckiego poliptyku z Książnic Wielkich Tadeusz Rudkowski s. 137-140
Konferencja naukowa poświęcona konserwacji wystroju drewnianego kościoła śś. Piotra i Pawła w Krakowie Tadeusz Rudkowski s. 140-144
Działalność Komisji Ochrony Zabytków warszawskich historyków sztuki w 1972 r. Jerzy Kowalczyk s. 144-147
Prace konserwatorskie - województwo łódzkie (1966-1972) Mieczysław Pracuta s. 147-157
"Bulletin de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique", T. XI, 1969 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 158-160
"Soobszczenija", T. 27, 1971 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 160-165