Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Ochrona Zabytków
1998, Tom 51, Numer 2 (201)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Laudacja doktora Wojciecha Fijałkowskiego Ryszard Brykowski s. 93-95
Archeologia jako służba dziedzictwu archeologicznemu Zbigniew Kobyliński s. 96-99
Badania architektoniczne Pałacu Błękitnego w Warszawie Ewa Nekanda-Trepka Michał Smoktunowicz s. 100-115
Przyczyny zniszczeń elewacji Starego Ratusza w Poznaniu Sławomir Skibiński s. 116-132
Rękopiśmienne skarby Biblioteki Narodowej : badania technologiczne Danuta Jarmińska Donata Rams Władysław Sobucki s. 133-146
Metody wykonywania pieczęci woskowych Elżbieta Jabłońska s. 147-155
Krajobraz kulturowy Warszawy : Oś Saska : problemy ochrony konserwatorskiej Julian Kołodziej Anna Wieczorek s. 156-161
Dwór w Skotnikach nad Pilicą Zygmunt Błaszczyk s. 162-168
    Zacytuj
  • Udostępnij
Propozycja nowych krosien malarskich Andrzej Kulesza s. 169-177
Jubileusz "Ochrony Zabytków" Michał Gradowski s. 178-180
"Karczówka : historia, literatura, przyroda", red. Jerzy Leszek Olszewski, Kielce 1995 : [recenzja] Jakub Lewicki Jerzy Leszek Olszewski s. 181-187
Kazimierz Stronczyński, "Dziennik podróży 1844 rok", red. tekstu źródłowego Kazimierz Głowacki, Lech Stępkowski, Sandomiriana : Materiały do Badań nad Inwentaryzcją Zabytków, Kielce 1966 : [recenzja] Kazimierz Głowacki Jakub Lewicki Kazimierz Stronczyński Lech Stępkowski s. 188-189