Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Ochrona Zabytków
1985, Tom 38, Numer 2 (149)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona zabytków na Węgrzech András Roman s. 79-85
Problematyka konserwatorska Kolosów z Wyspy Wielkanocnej Wiesław Domasłowski s. 86-98
Fort Sant' Andrea w Wenecji i problemy jego konserwacji Antoni Kozielski s. 98-103
Teoretyczne i praktyczne problemy ochrony ruchomych zabytków techniki Mieczysław Kurzątkowski s. 103-113
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rewaloryzacja starej dzielnicy - z doświadczeń francuskich Krzysztof Skalski s. 114-121
Technika i technologia dzieł kilku współczesnych malarzy warszawskich A. Jagna Janicka s. 122-126
Negatywy fundamentów odkrywane na wielofazowych średniowiecznych obiektach architektonicznych Wojciech Chudziak s. 126-129
Italo Carlo Angle Barbara Lenard s. 130
Dragi Tozija (1919-1983) Tadeusz Polak s. 131
Aleksander Rybicki "Korczak" - "Jacek" - "Spytek" (1904-1983) Ryszard Brykowski s. 132-134
Mury obronne Ferrary - wystawa w Warszawie Józef Pilch s. 135-136
Małopolskie budownictwo obronne - sympozjum PKZ w Tarnowie-Janowicach Jan Gromnicki s. 135
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej dla Badań Starego Miasta w Elblągu Jan Gromnicki s. 136
Ogólnopolska Konferencja Konserwatorska w Warszawie Marian Paździor s. 137
"Techniki malarskie - spoiwa mineralne", Władysław Ślesiński, Warszawa 1983 : [recenzja] Jerzy Kehl Władysław Ślesiński (aut. dzieła rec.) s. 138-140
"Kunstwerke chemisch betrachtet. Materialen, Analysen, Altersbestimmung", Josef Riederer, Berlin-Heidelberg-New York 1981 : [recenzja] Jerzy Kehl Josef Riederer (aut. dzieła rec.) s. 138
"Parks und Gärten in Deutschland", Norderstedt 1983 : [recenzja] Halina Orlińska s. 140-144
"Monumentum", t. 25, nr 1, 2, 1982 : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 145-147