Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1990, Tom 35, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład Wielkiej Emigracji w rozwój cywilizacyjno-techniczny ówczesnej Turcji Bolesław Orłowski s. 3-54
Stanisław Michalski w dziejach nauki polskiej pierwszej połowy XX wieku Jan Piskurewicz s. 55-92
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1988 Stefan Zamecki s. 93-109
"Historia leków naturalnych. Cz. II. Natura i kultura - współzależności w dziejach lekoznawstwa", pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1989 : [recenzja] Maria Henslowa Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 111-114
"Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864-1905", Leszek Zasztowt, Wrocław 1989 : [recenzja] Marianna Mlekicka Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 114-118
"Feliks West księgarz-wydawca 1846-1946", Damian Augustyn Kuś, Warszawa-Wrocław 1988 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Damian Augustyn Kuś (aut. dzieła rec.) s. 118-122
"Stranicy istorii nauki i tiechniki", W. A. Kirillin, Moskwa 1989 : [recenzja] Stefan Zamecki W. A. Kirillin (aut. dzieła rec.) s. 122-127
"Leipziger Beiträge zur Universitätsgeschichte", Heft 1, 2, Leipzig 1987, 1988 : [recenzja] Ryszard Ergetowski s. 127-128
200 lat nauczania medycyny w Warszawie. Obchody jubileuszowe Akademii Medycznej w Warszawie Irena Komasara s. 129-131
Sesja biograficzna poświęcona profesorowi Wacławowi J. Strażewiczowi Beata Wysakowska s. 131
XVIII Międzynarodowy Kongres Historii Nauki Hamburg-Monachim, 1-9 sierpnia 1989 r. Relacja z Hamburga Halina Lichocka s. 132-135
Światowy Kongres Historii Nauki w RFN Bożena Urbanek s. 135-137
Dzieje badań Polaków Syberii Wschodniej i Bajkału Krzysztof Jakubowski Jerzy Róziewicz s. 137-142