Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1997, Tom 42, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Sekstus Empiryk był empirykiem? : z dziejów związków wzajemnych między medycyną a filozofią w epoce późnego hellenizmu Andrzej Bednarczyk s. 7-30
Relacja księdza F. D. S. o Polsce czasów Jana III Sobieskiego (próba rozszyfrowania autorstwa) Karolina Targosz s. 31-62
Biblioteka naukowa Józefa Jundziłła (1794-1877) Piotr Köhler s. 63-84
Dzieje teorii nauczania matematyki w polskiej szkole średniej Władysław Dubiel s. 85-106
Badania geograficzne Galicji w świetle "Sprawozdań Komisji Fizjograficznej" Aldona Ertman s. 107-118
Teofil Żebrawski (1800-1887) jako bibliograf Alicja Matczuk s. 119-138
Nieznany list Baltazara Hacqueta do Georges Cuviera Piotr Daszkiewicz s. 139-142
Nowo odkryte rękopisy Leibniza Janusz Boczar s. 143-144
Profesor Marian Plezia (26 II 1917-3 IX 1996), filolog klasyczny, mediewista, historyk filologii Juliusz Domański s. 145-158
Wspomnienie o Beacie Szczepańskiej (1906-1997) Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 159-162
"Dwa polskie pamiętniki z Syberii XVII i XVIII wiek", pod red. Antoniego Kuczyńskiego, Wrocław 1996 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 163-172
"Geschichte der Arzneimittelterapie", Wolf Dieter Müller-Jahnke, Christoph Friedrich, Stuttgart 1996 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska Christoph Friedrich (aut. dzieła rec.) Wolf Dieter Müller-Jahnke (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Histoire de l'écologie - une science de l'homme et de la nature", Jean-Paul Deléage, Paris 1992 : [recenzja] Barbara Kuźnicka Jean-Paul Deléage (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Georgius Agricola - seine Zeit und Spuren", Hans Prescher, Otfried Wagenbreth, Leipzig-Stuttgart 1994 : [recenzja] Witold Cezariusz Kowalski Hans Prescher (aut. dzieła rec.) Otfried Wagenbreth (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Die Oldenburger Seekante im 17. Jahrhundert. Zur Geschichte des II Oldenburgischen Deichbandes", Wilhelm Knollman, Hans Bauer, Oldenburg 1994 : [recenzja] Witold Cezariusz Kowalski Hans Bauer (aut. dzieła rec.) Wilhelm Knollman (aut. dzieła rec.) s. 179-181
"Moment mal, Herr Galilei! Eine Reise durch die Geschichte der Wissenschaften", Jürgen Teichman, Stuttgart 1992 : [recenzja] Witold Cezariusz Kowalski Jürgen Teichman (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Bibracte, bibliographie et plans anciens", [w:] "Documents d'archeologie française", nr 57, Jean-Paul Guillaumet, Danièle Bertin, Eric Melot, Paris 1996 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Danièle Bertin (aut. dzieła rec.) Jean-Paul Guillaumet (aut. dzieła rec.) Eric Melot (aut. dzieła rec.) s. 182-185
"Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego", pod red. Ludwika Piechnika, Kazimierza Puchowskiego, Kraków 1996 : [recenzja] Jarosław Kurkowski Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Historia polskiego przemysłu naftowego", T. 1, 2, pod red. Ryszarda Wolwowicza, Brzozów-Kraków 1994, 1995 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Ryszard Wolwowicz (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Die Entwicklung der Universitat Leipzig in den letzten hundert Jahren. Statistische Untersuchungen. Integra", Franz Eulenburg, Stuttgart-Leipzig 1995 : [recenzja] Witold Cezariusz Kowalski Franz Eulenburg (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Tło filozoficzne nauki polskiej. Od odzyskania niepodległości do stalinowskiego Pierwszego Kogresu Nauki Polskiej. Przegląd stanowisk", Stanisław Borzym, Warszawa 1995 : [recenzja] Stefan Zamecki Stanisław Borzym (aut. dzieła rec.) s. 192-195
"Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX wieku. Czynniki i kierunki przemian", Jaromir Jeszke, Wrocław 1996 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Jaromir Jeszke (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Wojciech Kętrzyński 1838-1918", Krystyna Korzon, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Krystyna Korzon (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Quo vadis? Henryka Sienkiewicza. Od legendy do arcydzieła", Teresa Świętosławska, Łódź 1997 : [recenzja] Hanna Tadeusiewicz Teresa Świętosławska (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Zarys historii Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. (Przyczynek do historii emigracji)", Stanisław Portalski, Londyn 1995 : [recenzja] Józef Piłatowicz Stanisław Portalski (aut. dzieła rec.) s. 203-207
"Uczeni polscy za granicą. Informator nauki polskiej 1995/96", Tom 5, pod red. Krystyny Siwik, Warszawa 1996 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Krystyna Siwik (aut. dzieła rec.) s. 208-212
Sprawozdanie z udziału Polski w XX Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki w Liège (Belgia), 20-26 lipiec 1997 Roman Duda s. 213-217
XVIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji Jadwiga Brzezińska s. 217-219
Wystawa A genio lumen - w 90 rocznicę powstania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Alicja Kulecka s. 219-223
Sprawozdanie z sesji wyjazdowej Komitetu Historii Nauki i Techniki na Ziemię Suwalską i Augustowską w dniach 16-19 czerwca 1997 r. Adam Wołk s. 223-226
Wieczór poświęcony pamięci Bronisława Bilińskiego Jan Piskurewicz s. 226-227
Historia socjologii w Polsce na X Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Katowicach Henryka Hołda-Róziewicz s. 227-228
Sprawozdanie z konferencji naukowej Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, Zajączkowo 20-22 października 1997 r. Karolina Targosz s. 229-230
Dzieje myśli ekologicznej a współczesne problemy nauczania biologii (fragmenty dyskusji) Beata Wysakowska s. 231-232
Warsztaty dyskusyjne European Science Foundation na temat historii chemii, Delfy, 19-21 wrzesień 1997 Roman Mierzecki s. 232-234
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Barbara Kleyny s. 232