Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1992, Tom 37, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia moich zainteresowań biologicznych Henryk Szarski s. 3-30
Historia botaniki w Polsce : stan badań i perspektywy rozwoju Alicja Zemanek s. 31-46
Adam Wodziczko jako nauczyciel i propagator ochrony przyrody Zbigniew Wójcik s. 47-58
Motywy regulacyjne w rozprawie De diaeta z Corpus Hippocraticum Andrzej Bednarczyk s. 59-88
Nowoczesne problemy rolnictwa w dziełach Kulka Lech Ryszkowski s. 89-98
Poglądy Krzysztofa Kulka na surowce kopalne Jadwiga Grabowska s. 99-110
Rozważania nad dydaktycznymi wartościami podręczników botaniki i zoologii opracowanych przez Krzysztofa Kulka Wiesław Stawiński s. 111-122
Lasy i leśnictwo w dziełach Krzysztofa Kulka Czesław Okołów s. 123-130
Krąg potencjalnych członków Fizyczno-Chymicznego Warszawskiego Towarzystwa Ignacy Zenon Siemion s. 131-140
Refleksje nad podręcznikami analizy chemicznej Freheniusa i Treadwella w 150 i 100 rocznicę ich wydania Rajmund Sołoniewicz s. 141-154
Bogdan Suchodolski (1903-1992) Stanisław Mauersberg s. 155-162
Pamięci profesora Józefa Macurka Wacław Urban s. 162-166
Odpowiedź Romanowi Mierzeckiemu Roman Bugaj s. 167-178
"Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku", Tom I, Zeszyt I, pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe, Warszawa 1991 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Philosophie in der Geschichte ihres Begriffs. Sonderdruck Historisches Wörterbuch der Philosophie", 7 (1989), Karlfried Gründer, Basel 1990 : [recenzja] Robert Fraj Karlfried Gründer (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Historische Talsperren 2. Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V.-DVWK", G. Garbrecht, Stuttgart 1991 : [recenzja] Zdzisław Mikulski G. Garbrecht (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Figure e momenti polacchi a Roma. Strenna di commiato", Bronisław Biliński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"The lost theory of Asclepiades of Bithynia", J. T. Vallance, Oxford 1990 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk J. T. Vallance (aut. dzieła rec.) s. 192-215
"Zarys historii oceanografii", Aleksander Majewski, Gdańsk 1991 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Aleksander Majewski (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Medycyna Nowożytna. Prace Historyczno-Medyczne", pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe, Warszawa 1992 : [recenzja] Andrzej Śródka Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 219-220
Zebranie Sekcji Historii Botaniki w czasie 49 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kielce 1-5 września 1992 r.) Alicja Zemanek s. 221-222
Zebranie Pracowni Historii Nauk Medycznych IHNOiT PAN Małgorzata Czeley-Wybieralska s. 223-224
Ogłoszenie. s. 225