Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1993, Tom 38, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludzie uczeni w miastach małopolski w XV w. Jan Ryś s. 3-20
Statuty Michała Sędziwoja Zbigniew Szydło s. 21-40
Autentyzm relacji Maurycego Beniowskiego z jego żeglugi przez Morze Beringa. Kontrowersja wokół położenia geograficznego dawnej wyspy Kadiak Edward Kajdański s. 41-78
Stulecie narodzin chemii koordynacyjnej Rajmund Sołoniewicz s. 79-108
Komentarze stechiometrycznych koncepcji Williama Higginsa Stefan Zamecki s. 109-144
Inspiracje społeczno-medyczne w kształtowaniu systemu opieki nad chorymi w Europie w XIX w. Bożena Urbanek s. 145-156
Źródła do dziejów nauk o leku w zabytkowych zasobach Bratysławy Iwona Arabas Halina Lichocka s. 157-162
Hermetyzm a alchemia Roman Mierzecki s. 163-168
"A Brief History of Science", A. Rupert Hall, Marie Boas Hall, Iowa 1988 : [recenzja] Stefan Zamecki A. Rupert Hall (aut. dzieła rec.) Marie Boas Hall (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Ciepnyje rieakcii. Istoriczeskij aspiekt", N. M. Emanuel, G. J. Zaikow, W. A. Kricman, Moskwa 1989 : [recenzja] Stefan Zamecki N. M. Emanuel (aut. dzieła rec.) W. A. Kricman (aut. dzieła rec.) G. J. Zaikow (aut. dzieła rec.) s. 172-184
"W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej", pod red. I. Bieżuńskiej-Małowist, Warszawa 1991 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz I. Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 184-192
"Polska 1918-1939. Praca - Technika - Społeczeństwo", Janusz Żarnowski, Warszawa 1992 : [recenzja] Józef Piłatowicz Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 192-198
"Przez okopy, alkowy... do medycyny. Pamiętniki", T. I-II, Zdzisław Ambroży Michalski, Warszawa 1992 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zdzisław Ambroży Michalski (aut. dzieła rec.) s. 198-202
"Wydawnictwo Biblioteka Polska Kazimierza Józefa Turowskiego 1855-1863", Roman Jaskuła, Kraków 1992 : [recenzja] Marek Szrenica Roman Jaskuła (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Frontier botanist: William Starling Sulivant's Flowering-Plant Botany of Ohio (1830-1850). A Contribution from The Ohio State University Herbarium", Ronald L. Stuckey, Marvin L. Roberts, Columbus 1991 : [recenzja] Alicja Zemanek Marvin L. Roberts (aut. dzieła rec.) Ronald L. Stuckey (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"600 Jahre Mohren Apotheke Glatz", Hans Richard Schittny, Heidelberg 1988 : [recenzja] Zbigniew Domosławski Hans Richard Schittny (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii", Bożena Płonka-Syroka, Wrocław 1992 : [recenzja] Zbigniew Domosławski Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945", Zbysław Popławski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Zbigniew S. Olesiak Zbysław Popławski (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Koncepcje nauczania medycyny w Polsce w latach 1918-1950", Jolanta Rabus, Szczecin 1992 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jolanta Rabus (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Speculum mundi. Roma centro internazionale di ricerche umanistiche. Introduzione di Massimo Pallotino, a cura di Paolo Vian", Roma 1993 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski s. 217-219
Sprawozdanie z działalności Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1992 Jerzy Dobrzycki Leszek Zasztowt s. 221-227
Wykaz wydanych i przekazanych do druku pozycji książkowych oraz czasopism opublikowanych przez Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w 1992 r. s. 228-230
Towarzystwo Frontinus (Frontinus-Gesellschaft) i jego wydawnictwa Zdzisław Mikulski s. 231-232
Niemieckie Towarzystwo Historii Żeglugi i Marynarki (Deutsche Gesellschaft für Schiffahrts und Marinegeschichte - DGSM) Zdzisław Mikulski s. 232-234
Konferencja naukowa "Nauka polska w podziemiu podczas drugiej wojny światowej". s. 234-235