Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1956, Tom 1, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polski udział w historii badań nad tekstem De revolutionibus Mikołaja Kopernika Henryk Barycz s. 227-258
O Wincentym Koffskim i jego traktacie Włodzimierz Hubicki s. 259-281
Poznanie i ocena polskiej rzeczywistości gospodarczej w pismach Sebastiana Petrycego z Pilzna Paweł Czartoryski s. 283-324
Rola "Przeglądu Technicznego" w rozwoju polskiej techniki 1875-1918 Jan Pazdur s. 325-373
Badania przedmiotów metalowych z grodziska w Zawadzie Lanckorońskiej (pow. Brzesko) Jerzy Piaskowski s. 375-389
Od tradycyjnego do nautologicznego opracowania dziejów żeglugi Władysław Antoni Drapella Raul Crabbé (aut. dzieła rec.) s. 391-405
„Materiały z zakresu historii techniki, gospodarki i terminologii morskiej” (dodatek do „Biuletynu Instytutu Morskiego”), rok I, nr od 1 do 5, 1955 : [recenzja] Zofia Skubała-Tokarska s. 406-410
"U istokow otieczestwiennoj botaniki", P. A. Baranow, Moskwa-Leningrad 1953 : [recenzja] B. Hryniewiecki P. A. Baranow (aut. dzieła rec.) s. 410-415
"Istorija russkoj ekonomiczeskoj mysli - tom I Epocha fieodalizma, czast' pierwaja IX-XVIII", pod red. A. I. Paszkowa, Moskwa 1955 : [recenzja] B. Suchodolski A. I. Paszkow (aut. dzieła rec.) s. 416-417
"La théorie de l'intellect d'après Aristote et ses commentateurs", Octave Hamelin, Paris 1953 : [recenzja] W. Voisé Octave Hamelin (aut. dzieła rec.) s. 417-418
"Izbrannyje proizwiedienija w dwuch tomach", Jean Baptist Lamarck, Moskwa 1955 : [recenzja] L. Szyfman A. Judinoi (aut. dzieła rec.) N. Nużdin (aut. dzieła rec.) s. 418-419
"Brauner - współpracownik Mendelejewa", B. Kedrow, T. Czencowa, Moskwa 1955 : [recenzja] L. Szyfman T. Czencowa (aut. dzieła rec.) B. Kedrow (aut. dzieła rec.) s. 419-420
"Georgius Agricola 1494-1555, zu seinem 400 Todestag, 21. November 1955", Berlin 1955 : [recenzja] s. 420-421
"Iz istorii nauki i tiechniki Kitaja. Sbornik Statiej", Moskwa 1955 : [recenzja] s. 421
"M. W. Łomonosow i osnowanije Moskowskogo Uniwiersitieta", M. T. Bielawskij, Moskwa 1955; "Istorija fiziki w Moskowskom Uniwiersitietie (1755-1859)", A. F. Kononkow, Moskwa 1955 : [recenzja] M. T. Bielawskij (aut. dzieła rec.) A. F. Kononkow (aut. dzieła rec.) s. 421-422
"Michaił Fiodorowicz Spasskij", A. Ch. Chrgijan, Moskwa 1955; "K. A. Andriejew - wydajuszczyj russkij gieomietr", D. Z. Gordiewskij, Charkow 1955 : [recenzja] A. Ch. Chrgijan (aut. dzieła rec.) D. Z. Gordiewskij (aut. dzieła rec.) s. 422
"Iwan Pietrowicz Kulibin. Żizń i tworczestwo", W. N. Pipunyrow, Moskwa 1955 : [recenzja] W. N. Pipunyrow (aut. dzieła rec.) s. 422
"Dwa dziesięciolecia Huty Kościuszko", Franciszek Ryszka, Stanisław Ziemba, Warszawa 1955 : [recenzja] Franciszek Ryszka (aut. dzieła rec.) Stanisław Ziemba (aut. dzieła rec.) s. 423
"Oczerki istorii istoriograficzeskoj nauki w SSSR", tom I, pod red. M. N. Tichomirowa, Moskwa 1955 : [recenzja] M. N. Tichomirow (aut. dzieła rec.) s. 423-424
"Oczerk razwitija priedstawlenij o Ziemle", E. D. Bublejnikow, Moskwa 1955 : [recenzja] E. D. Bublejnikow (aut. dzieła rec.) s. 423
Film o Łomonosowie E. Olszewski s. 424-425
"A Bibliography of the Pioneers of the Socinian-unitarian Movement in Modern Christianity in Italy, Switzerland, Germany, Holland", Earl Morse Wilbur, Roma 1950 : [recenzja] Earl Morse Wilbur (aut. dzieła rec.) s. 425-426
"Oczerki istorii nauki i tiechniki pierioda francuskoj burżuaznoj rewolucji 1789-1794", O. Starosielska-Nikitina, Moskwa 1946 : [recenzja] O. Starosielska-Nikitina (aut. dzieła rec.) s. 426-427
"The story of Maps", L. A. Brown, Boston 1950 : [recenzja] L. A. Brown (aut. dzieła rec.) s. 427
"Geografia Powszechna", C. B. Stejn, Warszawa 1826 : [recenzja] C. B. Stejn (aut. dzieła rec.) s. 427
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki przy Prezydium PAN za rok 1955 Zofia Skubała-Tokarska s. 428-437
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki PAN i Pracowni za rok 1955 W. Voisé s. 437-442
Sprawozdanie z prac Zespołu do Badań Nauki Polskiej Okresu Odrodzenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1955 r. H. Barycz s. 442-447
Sprawozdanie z prac Zespołu do Badań nad Nauką Polskiego Oświecenia za okres od 1 stycznia 1955 do 31 grudnia 1955 K. Opałek s. 447-450
Uroczystości w Karl-Marx-Stadt w czterechsetną rocznicę zgonu Jerzego Agricoli M. Radwan s. 450-452
Badania terenowe nad zabytkami hutnictwa żelaznego w Zagłębiu Staropolskim M. Radwan s. 452-463
Kielecka konferencja objazdowa Sekcji Historii Techniki i Nauk Technicznych W. Suchorzewski s. 463-469
Przegląd zawartości zbiorów i kolekcji działu "Spuścizn" Archiwum PAN Z. Kolankowski s. 469-474