Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1959, Tom 4, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie pochodzenia równania trzech momentów Witold Wierzbicki s. 595-604
"Antipocras" Mikołaja z Polski (XIII w.) Stanisław Szpilczyński s. 605-619
Mikołaj z Wieliczki, lekarz i uczony polskiego Renesansu (1489-1559) Mieczysław Skulimowski s. 621-631
Słownik A. Osińskiego w opinii książąt Adama Kazimierza i Adama Jerzego Czartoryskich Edward Woroniecki s. 633-662
Proces przenikania darwinizmu do Rumunii Emil Pop s. 663-673
Spór o sposób obliczania pracy mechanicznej potrzebnej do utrzymania ciał w powietrzu Henryk Buzun s. 675-711
Irracjonalistyczna tendencja we włoskiej historii nauki Leon Szyfman s. 713-725
Metalurgia w pierwszym tomie "Historii Polski" Mieczysław Radwan s. 726-730
"Z podstawowych zagadnień historii medycyny", Feliks Widy-Wirski, Warszawa 1959 : [recenzja] Henryk Sejneński Stanisław Szpilczyński Feliks Widy-Wirski (aut. dzieła rec.) s. 730-735
Geschichte der Geologie und des geologischen Weltbildes", Carl Christoph Beringer, Stuttgart 1954 : [recenzja] Józef Babicz Carl Christoph Beringer (aut. dzieła rec.) s. 735-737
"Der Übergangguss", H. Drescher, Mainz 1958 : [recenzja] Jerzy Piaskowski H. Drescher (aut. dzieła rec.) s. 737-738
"Zbiór artykułów o historii matematyki chińskiej", Li Jań, Pekin 1954-1955 : [recenzja] s. 738-739
"Základy slovanského zelarského hutnictvi v ceských zemich", R. Pleiner, Praha 1958 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Radomir Pleiner (aut. dzieła rec.) s. 738
"Przedstawianie pieców na tabliczkach z Koryntu", Juliusz Ziomecki, Warszawa 1958 : [recenzja] Juliusz Ziomecki (aut. dzieła rec.) s. 739-740
"10 lat Związkowego Muzeum Górniczego", Maria Żywirska, Katowice 1958 : [recenzja] Maria Żywirska (aut. dzieła rec.) s. 739
"Wybór źródeł pisanych do dziejów górnictwa i metalurgii świata antycznego", część I: "Cynk i mosiądz", Aleksander Krawczuk, Warszawa 1957 : [recenzja] Aleksander Krawczuk (aut. dzieła rec.) s. 740
"The Mathematical Practitioners of Tuder and Stuart England", E. G. R. Taylor, Cambridge 1954 : [recenzja] E. G. R. Taylor (aut. dzieła rec.) s. 740-741
"Five centuries of maps and map-making", London 1953 : [recenzja] s. 741
"Map and their makers and the introduction to the history of cartography", G. R. Crone, London 1953 : [recenzja] G. R. Crone (aut. dzieła rec.) s. 741
"Welt und Werkstatt des Forschers", Erich Schwinge, Wiesbaden 1957 : [recenzja] Erich Schwinge (aut. dzieła rec.) s. 741-742
"Die Brüder Załuski und ihre Beziehungen zu Gelehrten in Deutschland und Danzig. Studien zur polnischen Frühaufklärung", Heinz Lemke, Berlin 1958 : [recenzja] Heinz Lemke (aut. dzieła rec.) s. 742-743
"Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1831-1864", S. Kowalska, J. Jedlicki, A. Jezierski, Warszawa 1958 : [recenzja] J. Jedlicki (aut. dzieła rec.) A. Jezierski (aut. dzieła rec.) S. Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 743-744
"Przemysł wielkopolski w latach 1815-1870", Czesław Łuczak, Warszawa 1959 : [recenzja] Czesław Łuczak (aut. dzieła rec.) s. 743
"Dień odnogo wielikogo otkrytija", B. M. Kiedrow, Moskwa 1958 : [recenzja] B. M. Kiedrow (aut. dzieła rec.) s. 744-745
"Wospominanija", E. O. Paton, Moskwa 1958 : [recenzja] E. O. Paton (aut. dzieła rec.) s. 745
"Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939)", Józef Popkiewicz, Franciszek Ryszka, Opole 1959 : [recenzja] Józef Popkiewicz (aut. dzieła rec.) Franciszek Ryszka (aut. dzieła rec.) s. 746
Z historii naszego odlewnictwa s. 746-747
Początki hutnictwa żelaza w Polsce s. 747-748
Życie i dzieło profesora Witolda Budryka s. 748
Życiorys polskiego górnika s. 748
Życiorys profesora Jerzego Buzka s. 748
Piśmiennictwo hutnicze w Polsce s. 748
Przelot Blériota s. 749
Pierwsze balony w Polsce s. 749
Z historii papiernictwa s. 749
Gazownictwo miejskie w Polsce w latach 1918-1958 s. 750
Tunel pod kanałem La Manche s. 750
Z historii elektryfikacji Warszawy s. 750-751
Jubileusz polskiej terminologii okrętowej s. 750
Muzealnictwo techiczne s. 751
Posiedzenie Komitetu Historii Nauki PAN s. 752
Posiedzenie kierowników zespołów Działu Historii Techniki i Nauk Technicznych Zakladu Historii Nauki i Techniki PAN s. 752-753
Ochrona zabytków techniki na Podhalu, Spiszu i Orawie Wanda Jostowa s. 753-756
Materiały do dziejów nauki i techniki na pokazie w Archiwum PAN Eugeniusz Tomaszewski s. 756-759
Konferencja radzieckich historyków przyrodoznawstwa i techniki. s. 759-760
Posiedzenia plenarne i wspólne posiedzenia Sekcji Historii Techniki Eugeniusz Olszewski s. 760-762
Obrady Sekcji Historii Nauk Chemicznych Edmund Trepka s. 762-763
Obrady Sekcji Historii Metalurgii Mieczysław Radwan s. 763-764
Badania nad historią nauki i techniki w Chinach Li Jań s. 764-766
Historia nauki, techniki i medycyny w NRD Gerhard Harig s. 766-769