Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1991, Tom 36, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antoni Gaweł - źródła inspiracji twórczości historycznej Stanisław Brzozowski Zbigniew Wójcik s. 3-18
Ewolucja metody w stratygrafii Karpat Zachodnich w pierwszej połowie XIX wieku Michał Szulczewski s. 19-36
Prace archeologów krakowskich z historii nauk geologicznych Stanisław Czarniecki s. 37-52
Drogie kamienie jako przedmiot badań historycznych Tadeusz Bieńkowski s. 53-56
Życie i działalność naukowa Zygmunta Bośniackiego w Polsce i we Włoszech Wojciech Narębski s. 57-64
Lecznictwo ludowe i leki roślinne w badaniach ankietowych czasopisma "Wisła" (1887-1905, 1916/1917) Iwona Arabas s. 65-70
Obraz regionu Delty Wisły w piśmiennictwie naukowym Kazimiera Augustowska s. 71-82
Opisanie roślin w prowincji W. X. L. : naturalnie rosnących według układu Liwiusza przez X. B. S. Jundziłła (w dwusetlecie wydania) Anna Spólnik s. 83-88
Tematyka naftowa w Szkole Politechnicznej we Lwowie do 1918 roku Stanisław Brzozowski s. 89-98
"Wydajuszcziesja chimiki mira. Biograficzeskij sprawocznik", Władimir Akimowicz Wołkow, Jewgienij Władimirowicz Wonskij, Galina Iwanowna Kuzniecowa, Moskwa 1991 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Galina Iwanowna Kuzniecowa (aut. dzieła rec.) Jewgienij Władimirowicz Wonskij (aut. dzieła rec.) Władimir Akimowicz Wołkow (aut. dzieła rec.) s. 99-101
"Tous les Nobel de Chimie", Bruno Wojtkowiak, Nantes 1990 : [recenzja] Roman Mierzecki Bruno Wojtkowiak (aut. dzieła rec.) s. 101-105
"Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej, Warszawa 4-7 IX 1979", Wrocław 1989 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 105-109
"Kazimierz Twardowski - współtwórca Brentanowskiego programu filozofii", Janusz Czerny, Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Stefan Zamecki Janusz Czerny (aut. dzieła rec.) s. 109-116
"Psychologia Władysława Witwickiego", Teresa Rzepa, Poznań 1991 : [recenzja] Stefan Zamecki Teresa Rzepa (aut. dzieła rec.) s. 116-124
"Recepcja doktryn medycznych przełomu XVIII i XIX wieku w polskich ośrodkach akademickich (w latach 1784-1863)", Bożena Płonka-Syroka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Zbigniew Domosławski Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 124-125
Adam Wachułka (1909-1991) Zofia Pawlikowska-Brożek s. 127-130
XIX Międzynarodowy Kongres ICOHTEC w Wiedniu (1-6 IX 1991) Lech Królikowski Bolesław Orłowski s. 131
XVI Międzynarodowe Sympozjum INHIGEO. "Muzea i zbiory w historii mineralogii, geologii i paleontologii". Drezno 9-15 IX 1991 Wojciech Narębski s. 132-135