Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1995, Tom 40, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
A chapter in the history of the Renaissance mathematics : negative numbers and the formulation of the law of sign (Ferrara, Italy ca. 1450) Grażyna Rosińska s. 3-20
Zastosowanie metody dowodów i kontrprzykładów w analizach z zakresu historii filozofii i matematyki Wiesław Wójcik s. 21-40
O współpracy Wacława Sierpińskiego z Nikołajem Łuzinem Galina Sinkiewicz s. 41-58
Literatura historii Polski w wydawnictwach francuskich Karola Forstera w latach 1833-1879 Roman Jaskuła s. 59-82
Wybitni nauczyciele i uczniowie szkoły pijarskiej w Szczuczynie (1718-1832) Jarosław Kurkowski s. 83-104
Sztuka ogrodowo-parkowa Białorusi w czasach S. B. Jundziłła (przełom XVIII i XIX wieku) Anatolij T. Fiedoruk s. 105-126
Nieznany egzemplarz Biblii z biblioteki Zygmunta Augusta Waldemar Karpuk s. 127-130
225-lecie Lwowskiego Obserwatorium Astronomicznego : (refleksje uczestnika konferencji) Konrad Rudnicki s. 131-134
Henryk Barycz (1901-1994) Julian Dybiec s. 135-160
"Badania archeologiczne Polaków na terytorium Imperium Rosyjskiego w XIX i początku XX wieku", Maria Magdalena Blombregowa, Łódź 1993 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Maria Magdalena Blombergowa (aut. dzieła rec.) s. 161-167
"Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego", T. 3, Wrocław 1994 : [recenzja] Ryszard Ergetowski s. 168-173
"Kadra inżynierska w II Rzeczypospolitej", Józef Piłatowicz, Siedlce 1994 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Technicy lotnictwa polskiego na Zachodzie 1939-1946", Cz. 1: "Stowarzyszenie Techników Polskich w W. Brytanii", Jerzy Płoszajski, Londyn 1993 : [recenzja] Andrzej Glass Jerzy Płoszajski (aut. dzieła rec.) s. 176-181
"Stanisław Adamczewski. Pedagog-edytor-badacz literatury", Teresa Świętosławska, Łódź 1994 : [recenzja] Hanna Tadeusiewicz Teresa Świętosławska (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Złoty środek: rozmowy i wspomnienia", Natan Spiegel, Kraków 1992 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Natan Spiegel (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Polska pisząca w średniowieczu. Kopiści i kolofony rękopisów średniowiecznych ze zbiorów polskich", T. 1: "Biblioteki Warszawy", pod red. Edwarda Potkowskiego, Warszawa 1993 : [recenzja] Jacek Soszyński Edward Potkowski (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Imagination", Almanach 1986-1993 : [recenzja] Izabela Żbikowska s. 188-191
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w 1994 r. Jerzy Dobrzycki s. 193-198
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 1994 r. Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 199-203
Konferencja polsko-włoska Jan Piskurewicz s. 203-204
Nauka i totalitaryzm Ryszard Terlecki s. 204-206
75-lecie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Jerzy Róziewicz s. 206-207
Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego Sekcja Historii Geografii Dorota Kozłowska s. 207-210
XV Ogólnopolska konferencja historyków kartografii Dorota Kozłowska s. 210-212
Sprawozdanie z konferencji historyków subdziedziny chemii w Dublinie Stefan Zamecki s. 212-213
Z dziejów polsko-łotewskich powiązań naukowych Jerzy Róziewicz s. 213-215
Seminaria w Zakładzie Badań Kopernikańskich Anna Słomczyńska s. 215-218
Wyróżnienie "Biblioteki Zesłańca" Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Jerzy Róziewicz s. 218-222
Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego s. 222
List do Redakcji Stanisław Mauersberg s. 223