Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1979, Tom 24, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzeum Górnicze pod otwartym niebem w Březových Horách, jego koncepcja i program budowy Jiří Majer
Voltaire et Rousseau en France et en Pologne Andrzej Siemek
Les expéditions soviétiques et polonaises dans les régions polaires, à la lumière des études contemporaines Józef Babicz I. A. Fedosiejev T. D. Ilina
Des nouvelles éditions des classiques de la biologie soviétique Andrzej Bednarczyk
L'enseignement de la botanique à l'Université de Vilna (1781-1830) Wanda Grębecka
Les pélerinades à Ermenonville et "Une nouvelle cruse de la conscience européenne" en marge du culte de J.J. Rousseau entre 1778 et 1830 Ewa Rzadkowska
La place de Voltaire i l'historiographie francaise Louise Trenard
Sarmatiae Europeae descriptio Andrzej Biernacki
La Pologne imaginaire de Voltaire Daniel Beauvois
Réflexions sur le modèle médiéval du monde - Guriewicz, Aron. Les cathégories de la culture médiévale. Warszawa 1976 Małgorzata Frankowska-Terlecka
La "Machina pneumatyczna" de Lewiński Władysław Drapella
Quelques suvenirs sur le Cercle Scientifique de la "Caisse Mianowski" Bogdan Suchodolski
Instytut Medycyny w Wiedniu z siedzibą w Josephinum Erna Lesky
Le "Liberum veto" et la théorie de la volonté générale Jerzy Michalski
Stanisław Leszczyński, le "Philospohie Bienfaisant" à mi-chemin de l'utopie Waldemar Voisé
Les débuts de la chimie moderne et de la pharmacie à l'Université de Vilna (1784-1831) Barbara Kuźnicka
Les philosophes du Siècle des Lumières et le despotisme éclairé Stanisław Salmonowicz s. 533-544
Hugo Kołłątaj contre Jean Jacques Rousseau: por l'identité de l'homme naturel et de l'homme social Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 563-570
Les "Polonica" dans la correspondance de Marin Mersenne des années 1644-1645 Karolina Targosz s. 611-622
Descartes antihistorien Waldemar Voisé s. 635-640
Nabytki Archiwum PAN w 1978 roku Stanisław Chankowski s. 687-692
Wanda Osińska 1922-1978 Krystyna Bińkowska s. 693-702
"Katalog dawnych map Rzeczypospolitej Polskiej w kolekcji Emeryka Hutten Czapskiego i w innych zbiotach", T. I: "Mapy XV-XVI wieku", Wojciech Kret, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Julian Janczak Wojciech Kret (aut. dzieła rec.) s. 703-704
"Topograficzna karta Królestwa Polskiego (1822-1843)", Bogusław Krassowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Janczak Bogusław Krassowski (aut. dzieła rec.) s. 704-706
"Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1970-1975", Wiesława Wernerowa, Wrocław 1978; "Materiały bibliograficzne dla historii polskich badań polarnych", Warszawa 1978 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Wiesława Wernerowa (aut. dzieła rec.) s. 706-709
"Polsko-radzieckie stosunki kulturalne 1918-1939. Dokumenty i materiały", pod red. Wiesława Balceraka, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Wiesław Balcerak (aut. dzieła rec.) s. 709-713
"Z dziejów życia umysłowego Rygi w okresie Oświecenia", Henryk Rietz, Toruń 1977 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Henryk Rietz (aut. dzieła rec.) s. 713-715
"Mikuláš Kusanský zivot a dilo", Pavel Floss, Praha 1977 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Pavel Floss (aut. dzieła rec.) s. 715-716
Zebranie Pracowni Historii Nauk Społecznych Małgorzata Kinowska s. 717-718
Posiedzenia Zespołu Historii Nauki XIX wieku Zbigniew J. Wójcik s. 719-720
Zebranie filii Instytutu w Krakowie Stanisław Miczulski s. 721
Sesja naukowa w 100 rocznicę śmierci Claude Bernarda Andrzej Wybieralski s. 721-722
Utworzenie Zespołu Historii Polskiej Techniki Lotniczej Andrzej Glass s. 722-723
XXVI Międzynarodowy Kongres Historii Medycyny (Plovdid 20-25 VIII 1978) Stanisław Szpilczyński s. 723-725
Nowe czasopismo z historii nauki techniki. s. 725-726