Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1958, Tom 3, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia nauki jako historia ducha ludzkiego Luciano Gulli s. 355-375
Badania doświadczalne nad starożytnymi zaprawami budowlanymi i materiałami wiążącymi Igor Znaczko-Jaworski s. 377-407
Andrzej Grzymała z Poznania, astronom i lekarz z XV wieku Aleksander Birkenmajer s. 409-422
O niektórych poglądach George'a Sartona na historię nauki Leon Szyfman s. 423-437
O pochodzeniu i przynależności narodowej Paula Nipkowa Tadeusz Staniewski s. 439-443
Fryderyk Joliot-Curie Józef Hurwic s. 445-446
Wspomnienie pośmiertne o Karolu Adwentowskim Zdzisław Wojtaszek s. 447-448
"O starej i nowej technice", Rajmund Sosiński, Warszawa 1957 : [recenzja] Bolesław Orłowski Rajmund Sosiński (aut. dzieła rec.) s. 449-450
"The History of the Telescope", Henry C. King, London 1955 : [recenzja] Antoni Piaskowski Henry C. King (aut. dzieła rec.) s. 450-455
"Fernrohre und ihre Meister, eine Entwicklungsgeschichte der Fernrohrtechnik", Rolf Riekher, Berlin 1957 : [recenzja] Antoni Piaskowski Rolf Riekher (aut. dzieła rec.) s. 455-457
"Les instruments scientifiques aux XVIIe et XVIIIe siècles", Maurice Daumas, Paris 1953 : [recenzja] Tadeusz Przypkowski Maurice Daumas (aut. dzieła rec.) s. 457-460
"Z dziejów polskiej myśli matematycznej", Jadwiga Dianni, Adam Wachułka, Warszawa 1957 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Jadwiga Dianni (aut. dzieła rec.) Adam Wachułka (aut. dzieła rec.) s. 460-462
"W poszukiwaniu kamienia filozoficznego - O Michale Sędziwoju, najsłynniejszym alchemiku polskim", Roman Bugaj, Warszawa 1957 : [recenzja] Antoni Czubryński Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 462-464
Materiały do biogafii Rogera Boškovicia Stanisław Dobrzycki s. 464-468
"Trzy rozprawy z filozofii społecznej", Jan Jakub Rousseau, Warszawa 1956 : [recenzja] Irena Stasiewiczówna Jan Jakub Rousseau (aut. dzieła rec.) s. 468-469
"Zakłady Metalowe w Białogonie 1614-1914", Jan Pazdur, Wrocław 1957 : [recenzja] Mieczysław Radwan Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 469-471
"Miererecording Industrial and Library Applications", Ch. M. Lewis, W. H. Offenhauser, New York 1956 : [recenzja] Maria Burdowicz-Nowicka Ch. M. Lewis (aut. dzieła rec.) W. H. Offenhauser (aut. dzieła rec.) s. 472-474
"Journal of the History of Ideas" (Przegląd zawartości rocznika 1957) Aleksander Gella s. 474-477
"Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei", zeszyt 6-7 (1957) : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 477-479
"Bulletin Signalétique", Paris 1957 : [recenzja] Jan Leszek Adamczyk Irena Stasiewiczówna s. 479-483
"Essai sur la Médecine Égyptienne de l'époque pharaonique", Gustave Lefebvre, Paris 1956 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Gustave Lefebvre (aut. dzieła rec.) s. 483-484
"Dzieje nauki w Polsce w epoce Odrodzenia", Henryk Barycz, Warszawa 1957 : [recenzja] Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 484-485
"Amandus Polanus von Polansdorf", Ernst Staehelin, Basel 1955 : [recenzja] Ernst Staehelin (aut. dzieła rec.) s. 485
"Die Harmonie der Welt - Textbuch", Paul Hindemith, Mainz 1957 : [recenzja] Paul Hindemith (aut. dzieła rec.) s. 486-487
"Tworcy nowoj tiechniki w kriepostnoj Rossii - Oczerki żizni i diejatielnosti wydajuszczichsie russkich zobrietatielej XVIII-pier. poł. XIX wieka", W. S. Wirginskij, Moskwa 1957 : [recenzja] W. S. Wirginskij (aut. dzieła rec.) s. 486
"Discoveries and Inventions of the Twentieth Century", J. G. Crowther, London 1955 : [recenzja] J. G. Crowther (aut. dzieła rec.) s. 487-488
"Men Who Changed the World", Egon Larsen, London 1952; "Men Who Shaped the Future", Egon Larsen, London 1954 : [recenzja] Egon Larsen (aut. dzieła rec.) s. 487
"Wybór pism", H. Czeczott, Warszawa 1957 : [recenzja] H. Czeczott (aut. dzieła rec.) s. 488-489
"Technik formt unsere Welt - Eine enzyklopädische Darstellung", August Scherl, Bonn 1957 : [recenzja] August Scherl (aut. dzieła rec.) s. 489
"Iz Hrvatske Medicinske Proslosti", Zagreb 1954 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 490
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Techniki Hutniczej i Odlewniczej Mieczysław Radwan s. 491-504
Badania dawnych zabudowań hutniczych w Dolinie Kościelskiej w Tatrach Stefan Zwoliński s. 504-509
Dyskusja o początkach projekcji optycznej w Polsce s. 509-510
Sympozja poświęcone historii nauki s. 510-511
Wystawa historii górnictwa kutnohorskiego s. 511-512
Portugaliae Monumenta Cartographica s. 511
100-lecie urodzin K. E. Ciołkowskiego s. 511
Kongres Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, Przyrodoznawstwa i Techniki s. 512-513
XVI Międzynarodowy Kongres Historii Medycyny s. 512
Indyjskie Towarzystwo Historii Nauki s. 513
Pierwszy Panamerykański Kongres Historii Medycyny s. 513