Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1996, Tom 41, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kalendarze śląskie XVII-XVIII wieku Andrzej Syroka s. 7-24
Związki Tadeusza Czackiego z Pomorzem : (przyczynek do życia i twórczości) Małgorzata Czerniakowska s. 25-42
Bronisław Trzaskowski - kandydat do objęcia katedry slawistycznej na Uniwersytecie Wrocławskim Ryszard Ergetowski s. 43-68
Z dziejów polskiej myśli technicznej : "Czasopiśmiennictwo..." Feliksa Kucharzewskiego Konrad Pylak Krystyna Schabowska s. 69-88
Stan organizacyjny i zadania wyższych szkół ekonomicznych w Polsce w latach 1945-1955 Danuta Drabińska s. 89-104
W poszukiwaniu sposobów współżycia z czasem : wspomnienia o Profesorze Waldemarze Voisé Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 105-118
Bibliografia prac Waldemara Voisé Artur Nojszewski s. 119-136
Alfred Tadeusz Wiślicki (1913-1995) Bolesław Orłowski s. 137-140
Leszek Hajdukiewicz (1924-1995) Julian Dybiec s. 141-144
Jerzy Kubiatowski (1922-1995) Bolesław Orłowski Zbigniew J. Wójcik s. 145-152
"Słownik historyków polskich", Warszawa 1994 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 153-165
"Die Gerätschaft der Chymischen Kunst. Der Traktat << De scenuastica artis >> des Andreas Libavius von 1606", Bettina Meitzner, Stuttgart 1995 : [recenzja] Roman Mierzecki Bettina Meitzner (aut. dzieła rec.) s. 165-168
"Pamiętniki", Maurycy Beniowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Maurycy Beniowski (aut. dzieła rec.) s. 168-172
"Dziennik Józefa Kopcia brygadiera wojsk polskich", oprac. Antoni Kuczyński, Zbigniew Wójcik, Warszawa-Wrocław 1995 : [recenzja] Bronisław Pasierb Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Polskije profiessora i studienty w uniwiersitietach Rossii (XIX-naczało XX w.). Konfieriencyja w Kazani 13-14 oktiabria 1993 g.", Warszawa 1995 : [recenzja] Antoni Kuczyński s. 176-179
"Studia i materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego", T. 4, Wrocław 1995 : [recenzja] Ryszard Ergetowski s. 179-188
"Archiwum Historii i Filozofii Medycyny" - Rocznik 1995 Bożena Urbanek s. 188-190
Władysław Grabski w gronie klasyków socjologii w Polsce Henryka Hołda-Róziewicz s. 191-193
Czterdziestolecie badań Kazimierza Bielenina nad starożytnym górnictwem i hutnictwem świętokrzyskim Zbigniew J. Wójcik s. 193-195
Workshop: Komputerowe bazy danych w Archiwum Głównym Akt Dawnych Jacek Soszyński s. 195-196
130-lecie Komisji Fizjograficznej AU Wanda Grębecka s. 196-197
Sympozjum na temat historii mineralogii, petrologii i geochemii, Monachium 8-9 marzec 1996 r. Józef Babicz s. 198
Polskie opisanie świata. Wystawa na stulecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Zbigniew Wójcik s. 198-201
Wystawa dawnej ilustracji w Bibliotece Jagiellońskiej (Kraków, 22 VI-15 VII 1995) Alicja Zemanek s. 201-205
Warszawskie czasopisma lekarskie 1801-1939 - Wystawa w nowej siedzibie Głównej Biblioteki Lekarskiej Bożena Urbanek s. 205-207
Seminaria Zakładu Historii Nauk Społecznych IHN PAN w roku 1995 Michał Zgórzak s. 207-208
Seminaria w Zakładzie Badań Kopernikańskich Anna Słomczyńska s. 208
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Barbara Kleyny s. 209
Na marginesie uroczystości poświęconych Ignacemu Domeyce w 1995 r. Zbigniew J. Wójcik s. 211-215