Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2010, Tom 55, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oskar Halecki - sekretarz Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922-1924) Andrzej M. Brzeziński s. 7-35
Środowisko rodzinne i naukowe Stanisława Kutrzeby Piotr Biliński s. 37-64
Śpiew psalmiczny jako czynnik integrujący społeczność żydowską w dobie starożytnej Andrzej T. Nowak (aut. dzieła rec.) s. 65-89
Witold Aulich (1889-1948) - konstruktor i teoretyk maszyn Konrad Pylak s. 91-119
Historia zbiorów w Gabinecie Osobliwości rodziny Przybysławskich z Uniża Maryla Śledzianowska s. 121-138
Stan pediatrii polskiej w świetle traktatu "De morbis puerorum" Jana Hieronima Chróściejowskiego opartego na wykładach Mercurialisa Katarzyna Surdyk s. 139-152
Historia psychologii w Polsce. Stan badań i perspektywy rozwoju Cezary W. Domański s. 153-170
Na marginesie książki : Marcin Dolecki: "Znaczenie prac Ludwika Brunera (1871-1913) dla rozwoju chemii fizycznej" Stefan Zamecki Marcin Dolecki (aut. dzieła rec.) s. 171-186
Roman Sylwester Bugaj (1922-2009) Stefan Zamecki s. 187-199
"Pierre Curie, Correspondances", [oprac.] Karin Blanc, Emilie Tesinska, Jean-Pierre Adloff, Paris 2009 : [recenzja] Jan Piskurewicz Jean-Pierre Adloff (aut. dzieła rec.) Karin Blanc (aut. dzieła rec.) Emilie Tesinska (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Growing American rubber : strategic plans and the politics of national security", Mark R. Finlay, New Brunswick 2009 : [recenzja] Sławomir Łotysz Mark R. Finlay (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Дeмидoвcкий вpeмиeнник. Иcтopичecкий aльмaнaх. (Demidovskij vremennik. Istoričeskij al'manah)", Kniga I-II, pod red. A. S. Čerkasovej, N. G. Pavlovskiego, T. V. Krupinej, Ekaterinburg 1994-2008 : [recenzja] Joanna Schiller T. V. Krupina (aut. dzieła rec.) N. G. Pavlovski (aut. dzieła rec.) A. S. Čerkasova (aut. dzieła rec.) s. 206-214
"Badacze i historiografia regionu łomżyńskiego", pod red. Adama Cz. Dobrońskiego, Łomża 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Adam Cz. Dobroński (aut. dzieła rec.) s. 215
"Johannes Kepler : from Tübingen to Żagań", ed. by Richard L. Kremer, Jarosław Włodarczyk, Warszawa 2009 : [recenzja] Adam Matuszewski Richard L. Kremer (aut. dzieła rec.) Jarosław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Ibrahim Ibn Jakub i Tadeusz Kowalski w sześćdziesiątą rocznicę edycji. Materiały z konferencji naukowej, Kraków, 10 maja 2006 r.", pod red. Andrzeja Zahorskiego, Kraków 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedrichem Hroznym", Tadeusz Kowalski, oprac. Ewa Dziurzyńska, Marek Ďurčanský, Pavel Kodera, Kraków 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Ewa Dziurzyńska (aut. dzieła rec.) Pavel Kodera (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kowalski (aut. dzieła rec.) Marek Ďurčanský (aut. dzieła rec.) s. 217
"Astronom Maria Kunic (Cunitia). 1610-1664", Świdnica 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 218
"Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Historia i teraźniejszość", T. IV: "Suplement", Leszek Kuźnicki, Warszawa 2009 : [recenzja] Adam Matuszewski Leszek Kuźnicki (aut. dzieła rec.) s. 218
"Kronika papieży i cesarzy", Marcin Polak, [oprac.] Agnieszka Fabiańska, Jacek Soszyński, Kęty 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Agnieszka Fabiańska (aut. dzieła rec.) Marcin Polak (aut. dzieła rec.) Jacek Soszyński (aut. dzieła rec.) s. 219
"Zachodni Okręg Górniczy. Studia z dziejów geologii i górnictwa w Królestwie Polskim", Andrzej J. Wójcik, Warszawa 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 219
"Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 220-221
XVIII Sympozjum Historii Farmacji w Ciechocinku (25-28.06.2009) Jadwiga Brzezińska s. 223-225
Przegląd prac magisterskich z zakresu historii farmacji Anna Trojanowska s. 226-228
W kręgu doktora Tytusa Chałubińskiego - sympozjum w Instytucie Historii Nauki PAN Anna Trojanowska s. 228-230
XXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii 24-26 września 2009 w Warszawie Aldona Ertman s. 230-236