Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1973, Tom 18, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikołaj Kopernik : dzieło wielkiego astronoma Aleksander Birkenmajer s. 451-461
Krakowska szkoła astronomiczna przed Kopernikiem : zainteresowania techniczne Marcina Króla z Żurawicy i znajomość instrumentów astronomicznych w XV wieku Grażyna Rosińska s. 463-483
Uwagi o szwedzkich zapiskach M. Kopernika Jerzy Dobrzycki s. 485-494
Mikołaj Kopernik a geografia Józef Babicz s. 495-502
Kopernikańska tabela ze starowarmińskiego brewiarza : o zapomnianym epizodzie działalności Mikołaja Kopernika na Warmii Andrzej Kempfi s. 503-509
Rzekomy portret epitafijny Mikołaja Kopernika, ojca Astronoma : próba interpretacji Jerzy Drewnowski s. 511-526
Dzieło Joachima Retyka z dziedziny chemii Karl Heinz Burmeister s. 527-535
Cyrano de Bergac między heliocentryzmem a darwinizmem Waldemar Voisé s. 537-545
O recepcji koncepcji Mikołaja Kopernika w Mongolii A. Damdisuren s. 547-549
Mikołaj Kopernik w pismach i korespondencji J. I. Kraszewskiego Stefan Świerzewski s. 551-565
O tak zwanej uogólnionej zasadzie Kopernika Edmund Skarżyński s. 567-581
"Rewolucja kopernikańska", Włodzimierz Zonn, Warszawa 1972 : [recenzja] Andrzej Kempfi Włodzimierz Zonn (aut. dzieła rec.) s. 583-585
"Three Copernican Treatises", Edward Rosen, New York 1971 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Edward Rosen (aut. dzieła rec.) s. 585-586
"Ziemia i czasy Kopernika", Maria Bogucka, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Kempfi Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 586-588
"Kopernik na Warmii. Życie i działalność publiczna. Działalność naukowa. Środowisko. Kalendarium", Olsztyn 1973 : [recenzja] Andrzej Kempfi s. 588-589
"Biblioteczka Kopernikańska" Ryszard Palacz s. 589-593
Mikołaj Kopernik w angielskiej kulturze umysłowej epoki Szekspira", Henryk Zins, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Kempfi Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 593-595
"Najstarszy życiorys Mikołaja Kopernika z roku 1588 pióra Bernardina Baldiego", Bronisław Biliński, Wrocław 1973 : [recenzja] Andrzej Kempfi Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 595-597
"Polskość Mikołaja Kopernika z rodu Ślązaka", Stanisław Rospond, Opole 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 597-599
Numer kopernikowski "Woprosów Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" s. 599-601
Obchody rocznicy kopernikowskiej Ryszard Torchalski s. 603-610
Ogólne zebrania naukowe Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Małgorzata Kinowska s. 610-611
Posiedzenia naukowe Pracowni Historii Nauk Społecznych Jerzy Róziewicz s. 611-613
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Henryka Hołda-Róziewicz s. 614-615
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Julian Dybiec s. 615-616
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki XIX wieku s. 616-617
Posiedzenia Konwersatorium Naukoznawczego s. 617-620
Zebranie Zespołu Badań nad Zagadnieniami Rewolucji Naukowo-Technicznej Bogusław Hadyniak Lech Zacher s. 620-624
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Botaniki Stanisław Brzozowski s. 624-625
Zebranie Zespołu Historii Rozwoju Konstrukcji Technicznych Bolesław Orłowski s. 625-626
Wizyta w Warszawie redaktora naczelnego "Woprosów Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" s. 626-627
Sesja naukowa poświęcona Florianowi Znanieckiemu Maria Władyka s. 627-629
Dwusetna rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Sesja naukowa w Warszawie s. 627
Dwie sesje naukowe poświęcone Stanisławowi Małkowskiemu Zbigniew Wójcik s. 629-631