Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2009, Tom 54, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Jerzy Róziewicz (1939-2009) - historyk nauki i bibliotekoznawca : in memoriam Leszek Zasztowt s. 7-17
Bibliografia wybranych prac profesora Jerzego Róziewicza za lata 1963-2007 Dorota Kozłowska Leszek Zasztowt s. 17-30
Jean-Baptiste de Lamarck : spór wokół mechanizmu ewolucji : w dwusetną rocznicę ogłoszenia dzieła Philosophie Zoologique (1809) Andrzej Bednarczyk s. 31-98
XIX-wieczne drogi powstawania specjalizacji w medycynie w latach 1800-1914 : (próba ujęcia zagadnienia) Bożena Urbanek s. 99-122
Poglądy Heleny i Szymona Syrkusów na architekturę w latach 1925-1956 Józef Piłatowicz s. 123-164
Materiały do organizacji Akademii Architektury, instytutów naukowo-badawczych oraz pracowni twórczo-badawczych Helena Syrkus Szymon Syrkus s. 165-184
Sprawozdanie Podsekcji Urbanistyki Architektury I Kongresu Nauki Polskiej Szymon Syrkus s. 184-189
Referat zbiorczy Podsekcji Architektury i Urbanistyki I Kongresu Naki Polskiej Helena Syrkus Szymon Syrkus s. 189-210
List Jean-Emmanuela Giliberta (1741-1814) z Grodna do Antonie-Laurent de Jussieu (1748-1836) - nieznany, interesujący dokument historii nauk przyrodniczych w Rzeczypospolitej Piotr Daszkiewicz s. 211-221
Próba oceny kolekcji bibliotek cyfrowych wyższych uczelni technicznych : (w kontekście pozyskiwania materiałów z historii techniki) Krystyna Schabowska s. 223-234
Pierwsze maszyny liczące na ziemiach polskich Izabela Bondecka-Krzykowska s. 235-254
Psalmodia jako archetyp europejskiej kultury muzycznej Andrzej T. Nowak s. 255-273
"Nereidy i morskie stwory" w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu Ewa Śnieżyńska-Stolot Stanisław Mossakowski (aut. dzieła rec.) s. 275-287
O etosie ludzi intelektu, czyli dzieje inteligencji polskiej do roku 1918 Małgorzata Gorczyńska J. Jedlicki (aut. dzieła rec.) s. 289-295
"Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795-1918", Aneta Bołdyrew, Warszawa 2008 : [recenzja] Katarzyna Dormus Aneta Bołdyrew (aut. dzieła rec.) s. 297-302
"Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX-początku XX wieku", Maria Krisań, Warszawa 2008 : [recenzja] Iwona Arabas Maria Krisań (aut. dzieła rec.) s. 303-304
"Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794). Geniusz skojarzeń", Roman Mierzecki, Warszawa 2008 : [recenzja] Adam Gałkowski Roman Mierzecki (aut. dzieła rec.) s. 304-312
"Warszawianka w kąpieli. Problem higieny w warszawskiej prasie kobiecej lat 1860-1918", Dagmara Fleming, Warszawa 2008 : [recenzja] Grzegorz Mart Dagmara Fleming (aut. dzieła rec.) s. 312-316
"Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2008 : [recenzja] Anna Trojanowska Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 317-320
"Pamiętnik XVII Sympozjum Historii Farmacji. Farmacja a chrześcijaństwo - Licheń 2008", pod red. Jana Majewskiego, Poznań 2008 : [recenzja] Anna Trojanowska Jan Majewski (aut. dzieła rec.) s. 321-324
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2008 Janina Owczarek s. 325-336
Dyskusja nad książką "Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918" Natalia Lietz s. 336-340
Wykład o oderwaniu myśli od bytu : preliminaria do wykładu o studium Bogdana Suchodolskiego "Dusza niemiecka w świetle filozofii" (1945) Natalia Lietz s. 340-341
Polfa w Nigerii - wystawa w Warszawskim Muzeum Farmacji Anna Trojanowska s. 341-342
Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia w Toruniu Jadwiga Brzezińska s. 342-344
Działalność Zespołu Sekcji Historii Farmacji w 2008 r. Jadwiga Brzezińska s. 344-351
ICOHTEC na XXIII Kongresie Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki w Budapeszcie Sławomir Łotysz s. 351-354