Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1957, Tom 2, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W pięćdziesięciolecie zgonu D. I. Mendelejewa (1907-1957) N. A. Figurowski s. 451-470
Rzymska profesura Kopernika Ryszard Gansiniec s. 471-484
Kazimierz Siemienowicz i jego wkład do nauki o rakietach Mieczysław Subotowicz s. 485-514
Gustaw Piotrowski. Na stuletnią rocznicę odkrycia odczynu białkowego Emilian Ostachowski s. 515-528
Sprawa powołania Benedykta Dybowskiego na Katedrę Zoologi w Uniwersytecie Jagiellońskim w świetle dokumentów Gabriel Brzęk s. 529-544
Przyczynek do biografii I. Pawłowa Jan Kożuchowski s. 545-551
Z dziejów chłodnictwa Janusz Wagner s. 553-576
"Ocena dorobku historii architektury polskiej", Witold Dalbor, Warszawa 1956 : [recenzja] Zygmunt Kruszelnicki Witold Dalbor (aut. dzieła rec.) s. 577-585
"Szkice z historii astornomii w Rosji", B. A. Woroncow-Wieliaminow, Moskwa 1956 : [recenzja] Eugeniusz Rybka B. A. Woroncow-Wieliaminow (aut. dzieła rec.) s. 585-588
"Pompeja", M. J. Siergiejenko, Warszawa 1956 : [recenzja] Bolesław Orłowski M. J. Siergiejenko (aut. dzieła rec.) s. 588-591
Rola Ślązaków z okręgu jeleniogórsko-legnickiego w życiu naukowo-kulturalnym polskiego Renesansu (na marginesie książki) Waldemar Voisé Ewa Maleczyńska (aut. dzieła rec.) s. 591-593
Nauka o państwie i prawie w ostatnio wydanych pracach Jerzego Landego Waldemar Voisé Jerzy Lande (aut. dzieła rec.) s. 594-595
"Albert Einstein, jego dzieło i rola w nauce", Leopold Infeld, 1956 : [recenzja] Roman Żelazny Leopold Infeld (aut. dzieła rec.) s. 596-599
Zagadnienia historii techniki w ostatnich "Wierchach" Henryk Jost s. 599-601
"Ziemia" o historii techniki Jerzy Jasiuk s. 601-603
"Tadeusz Browicz, życie i działalność naukowa", Michał Hanecki, Warszawa 1956 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Michał Hanecki (aut. dzieła rec.) s. 603-604
"Essays on the sociology of culture", Karl Mannheim, London 1956 : [recenzja] Waldemar Voisé Karl Mannheim (aut. dzieła rec.) s. 604-605
"Causalités et accidents de la découverte scientifique, illustration de quelques étapes caractéristiques de l'évolution des sciences", R. Taton, Paris 1955 : [recenzja] René Taton (aut. dzieła rec.) s. 606
"Les conquêtes de la pensée scientifique", G. Cahen, Paris 1953 : [recenzja] G. Cahen (aut. dzieła rec.) s. 606
"La science à la conquête du passé", A. Ducrocq, Paris 1955 : [recenzja] A. Ducrocq (aut. dzieła rec.) s. 607
"Dzieje okrętu", Bolesław Kozłowski, 1956 : [recenzja] Bolesław Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 607
"Pancerz - od tarczy do czołgu", R. Siadek, Warszawa 1957 : [recenzja] R. Siadek (aut. dzieła rec.) s. 607-608
"Great Men of Science - a history of scientific progress from Pythagoras to the 20th century", Philipp Lenard, London 1954 : [recenzja] Philipp Lenard (aut. dzieła rec.) s. 608
"Hundred Years of Physics", William Wilson, London 1950 : [recenzja] William Wilson (aut. dzieła rec.) s. 608-609
"Opole w wiekach X-XII", Włodzimierz Hołubowicz, Katowice 1956 : [recenzja] Włodzimierz Hołubowicz (aut. dzieła rec.) s. 609
"The Metalogicon", John of Salisbury, Berkeley and Los Angeles 1955 : [recenzja] s. 609-610
"Górnictwo węglowe w Zagłębiu Wałbrzyskim do końca XVIII wieku", Stanisław Michałkiewicz, Wałbrzych 1956 : [recenzja] Stanisław Michałkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 610-611
"Dawne mury floriańskie", Jan Pachoński, Kraków 1956 : [recenzja] Jan Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 610
"Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuki i rzemiosł", Warszawa 1957 : [recenzja] s. 611-612
"Encyklopedia współczesna 1957", zeszyt 1, Warszawa 1957 : [recenzja] s. 612-613
"Ludwik Hirszfeld", Hanna Hirszfeldowa, Andrzej Kelus, Feliks Milgrom, Wrocław 1956 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Hanna Hirszfeldowa (aut. dzieła rec.) Andrzej Kelus (aut. dzieła rec.) Feliks Milgrom (aut. dzieła rec.) s. 613
"Universitas Litterarum, Handbuch der Wissenschaftskunde", Walter de Gruyter, Berlin 1955 : [recenzja] Walter de Gruyter (aut. dzieła rec.) s. 614
Prace nad historią nauki na uniwersytetach brytyjskich s. 615-616
W sprawie muzeów i zabytków Jerzy Jasiuk s. 616-617
Dyskusja nad polskimi wynalazkami z dziedziny techniki filmowej Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 617-618
Dyskusja nad filmowymi metodami badawczymi w dziejach nauki polskiej s. 618-620