Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2007, Tom 52, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autobiografia. Wspomnienie fizyka teoretyka w 90-lecie urodzin i w 60-lecie promocji doktorskiej Bronisław Średniawa s. 7-19
Studia mediewistyczne Witolda Rubczyńskiego Henryk Popowski s. 21-53
Georges Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) : główne idee nauki o życiu : w trzechsetną rocznicę urodzin francuskiego przyrodnika Andrzej Bednarczyk s. 55-95
Wincenty Lutosławski w Wilnie (1919-1931) : próby sprowadzenia M. Borowskiego, powołanie T. Czeżowskiego i doktorat B. Woyczyńskiego Tomasz Mróz s. 97-130
Problematyka inteligencji w pracach polskich socjologów okresu międzywojennego Piotr Górski s. 131-164
Badania Ludwika Brunera z elektrochemii Marcin Dolecki s. 165-184
Pierwsi Polacy na Uniwersytecie Dorpackim w latach 1802-1832 Grzegorz Błaszczyk s. 185-223
Osiemnastowieczna lista skamieniałych koralowców z zamku w Nieświeżu - interesujący dokument historii polskich kolekcji przyrodniczych ze zbiorów Biblioteki Centralnej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 225-240
Prace magisterskie z matematyki na Uniwersytecie Wileńskim w XIX wieku Witold Więsław s. 241-263
Wpływ środowiska akademickiego w Wilnie w latach 1919-1939 na działalność miejskich placówek muzealnych i bibliotecznych Ewelina Tylińska s. 265-288
Na marginesie książki: Denis Alexander, Robert S. White: "Nauka blisko wiary. Nowe wyzwania etyczne" Stefan Zamecki Denis Alexander (aut. dzieła rec.) Robert S. White (aut. dzieła rec.) s. 289-299
Jerzy Michalski (9 IV 1924 - 26 II 2007) Zofia Zielińska s. 301-309
"Kronika. 50 lat Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk", J. Bielecka-Mądry, T. Bronikowski, W. Pasiuk-Bronikowska, M. Cieślak, S. M. Filipek, J. Flis, J. Herbich, A. Jabłoński, Z. Karpiński, R. Kołos, K. Suwińska, A. W. Szafrański, W. Zielenkiewicz, P. Żółtowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Stefan Zamecki J. Bielecka-Mądry (aut. dzieła rec.) T. Bronikowski (aut. dzieła rec.) M. Cieślak (aut. dzieła rec.) S. M. Filipek (aut. dzieła rec.) J. Flis (aut. dzieła rec.) J. Herbich (aut. dzieła rec.) A. Jabłoński (aut. dzieła rec.) Z. Karpiński (aut. dzieła rec.) R. Kołos (aut. dzieła rec.) W. Pasiuk-Bronikowska (aut. dzieła rec.) K. Suwińska (aut. dzieła rec.) A. W. Szafrański (aut. dzieła rec.) W. Zielenkiewicz (aut. dzieła rec.) P. Żółtowski (aut. dzieła rec.) s. 311-319
Refleksje o monografii na temat działalności inżynierskiej Ignacego Mościckiego Roman Mierzecki Halina Lichocka (aut. dzieła rec.) s. 319-325
"Zaangażowanie Polaków w misyjną opiekę zdrowotną w Afryce", Anita Magowska, Poznań 2007 : [recenzja] Bożena Urbanek Anita Magowska (aut. dzieła rec.) s. 325-329
"Rozwój anatomii patologicznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Akademii Medycznej we Wrocławiu wraz z zarysem historycznym przedmiotu. Die Entwicklung der Pathologischen Anatomie der Universität Breslau sowie der Medizinischen Akademie Wrocław zugleich ein Rückblick in die Geschichte des Faches", Waldemar Kozuschek, Wrocław 2007 : [recenzja] Teresa Ostrowska Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 329-331
"Zawód dentysty - lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2007 : [recenzja] Teresa Ostrowska Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 331-332
"Mają i baby leki przedziwne" Joanna Partyka Iwona Arabas (aut. dzieła rec.) s. 332-334
Farmacji Dolnośląskiej dzieje Jadwiga Brzezińska Joanna Piątkowska (aut. dzieła rec.) s. 334-335
"Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich", Iwona Arabas, Warszawa 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Iwona Arabas (aut. dzieła rec.) s. 335-336
"Czynić świat bardziej bezpiecznym. Księga dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Ryszardowi Rosie", Agata Cudowska, Jerzy Kunikowski, Siedlce 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Agata Cudowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Kunikowski (aut. dzieła rec.) s. 336-337
"Dzieje, wojsko, społeczeństwo. Studia ofiarowane prof. dr hab. Edwardowi Pawłowskiemu z okazji sześćdziesiątej piątej rocznicy urodzin", Henryk Hermann, Stanisław Jaczyński, Hubert Królikowski, Siedlce 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Henryk Hermann (aut. dzieła rec.) Stanisław Jaczyński (aut. dzieła rec.) Hubert Królikowki (aut. dzieła rec.) s. 337-338
"Polacy na Uniwersytecie Charkowskim 1805-1917", Artur Kijas, Poznań 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Artur Kijas (aut. dzieła rec.) s. 338-339
"Sacerdotium - imperium - studium. Władze uniwersalne w późnośredniowiecznych kronikach martyriańskich", Jacek Soszyński, Warszawa 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Jacek Soszyński (aut. dzieła rec.) s. 339-340
"Ignacy Mościcki (1867-1946). Inżynier i wynalazca", Halina Lichocka, Warszawa 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Halina Lichocka (aut. dzieła rec.) s. 339
"Profesori L'vivs'kogo Nacional'nogo Medicnogo Universitetu imieni Daniła Galic'kogo: 1784-2006", B. Zimenkovskij, M. Gżegoc'kij, O. Łucik, L'viv 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski M. Gżegoc'kij (aut. dzieła rec.) B. Zimenkovskij (aut. dzieła rec.) O. Łucik (aut. dzieła rec.) s. 340-341
"Zabytki przemysłu i techniki Leszna", Miron Urbaniak, Leszno 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Miron Urbaniak (aut. dzieła rec.) s. 340
Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2006 Leszek Zasztowt s. 343-354
Zakład Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Grażyna Rosińska s. 355-367
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2006 Janina Owczarek s. 368-378
"Promieniowanie" w Teatrze Bajka w Warszawie Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 378-381
Sprawozdanie z konferencji "Zawód dentysty-lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku" Anna Marek s. 381-383
Sprawozdanie z działalności Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm za okres od 27 V 2004 do 14 VI 2007 Jadwiga Brzezińska s. 383-385
List do Redakcji "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 386-387
Odpowiedź na list autorstwa pani prof. dr hab. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, skierowany do Redakcji "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Natalia Lietz s. 386-387