Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1977, Tom 22, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autobiografia Jerzy Konorski s. 215-250
Szkoła naukowa jako model twórczości zespołowej M. G. Jaroszewskij Władysław Krajewski (tłum.) s. 251-272
Początki metalografii w Polsce Krystyna Zapalska-Nowak s. 273-286
Zapomniany kongres techników Krzysztof Mrozowski s. 287-294
Badania nad historią techniki wojennej w Polsce : stan i perspektywy rozwoju Tadeusz Marian Nowak s. 295-310
Działalność Inżyniera Witolda Zgielnickiego w Baku w latach 1890-1904 i jego zapis testamentarny dla Kasy im. Mianowskiego Alfred Liebfeld s. 311-316
Pierwsze próby wykorzystania fizyki jądrowej w pracach poszukiwawczych nad kopalniami użytecznymi : zapomniane prace Leonarda Bogojawleńskiego i Kazimierza Kalickiego Tatiana Ilina Zbigniew Wójcik (tłum.) s. 317-322
Filozofia nauki a historia nauki : na marginesie artykuły I. Szumilewicz: "Metodologiczne problemy historii nauki i rewolucji naukowych w fizyce" Elżbieta Pietruska s. 323-332
Stanisław Staszic jako geolog - refleksje rocznicowe Krzysztof Jakubowski s. 333-340
Z dziejów poznania zasobów roślinnych w Polsce : próba ujęcia tematu Wanda Grębecka s. 341-348
Nauczanie historii biologii na wydziałach biologicznych uniwersytetów Adam Paszewski s. 349-350
Czy Wielka Emigracja odegrała istotną rolę w dziejach prasy technicznej i stowarzyszeń technicznych? Eugeniusz Tomaszewski s. 351-360
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 361-366
O profesorze Maksymilianie Tytusie Huberze - inaczej niż zwykle Henryk Jost s. 367-370
"Vznik a rozklad mechanistické koncepce ve fyziologii. Osudy mechanicismu v zrcadle syntetických zpracování fyziologie v 2. polovině 19. a na začátku 20. stoleti", Jan Janko, Praha 1975 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Jan Janko (aut. dzieła rec.) s. 371-377
"Poland - the Land of Copernicus", Bogdan Suchodolski, Wrocław 1973 : [recenzja] Eugeniusz Rybka Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 377-380
"Melnais metals Latvija", A. Anteins, Riga 1976 : [recenzja] Jerzy Piaskowski A. Anteins (aut. dzieła rec.) s. 380-383
"Pod znakiem optymizmu. Wspomnienia", Walery Goetel, Kraków 1976 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Walery Goetel (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Zarys dziejów paleontologii w Krakowie", Franciszek Bieda, Kraków 1976 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Franciszek Bieda (aut. dzieła rec.) s. 385-387
O nowym życiorysie Aleksandra Czekanowskiego Antoni Łaszkiewicz S. Czarniecki (aut. dzieła rec.) s. 387-388
"Archiwy akademij nauk socjalisticzeskich stran. Bibliografija", Wypusk 1: "1917-1968", Wypusk 2: "1969-1972", Leningrad 1971, 1975 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 389-390
"Leopold von Buch 1774-1853", "Zeitschrift für Geologische Wissenschaften", Jahrgang 2: 1974, Heft 12: Dezember : [recenzja] Zbigniew Wójcik s. 391-392
Materiały sympozjum historyków geologii NRD i ZSRR Zbigniew Wójcik s. 393-396
"Noesis" - nowe czasopismo rumuńskie z historii nauki s. 396-398
Z działalności Rady Naukowej s. 399-400
Posiedzenie Zespołu Historii Geodezji Regina Tokarczyk s. 400-401
Zebrania Zespołu Historii Nauki XIX wieku s. 400
Posiedzenie Pracowni Historii Nauk Ścisłych Stefan Zamecki s. 400
Współpraca polsko-radziecka w zakresie historii nauk technicznych Józef Babicz s. 401
Stanowisko Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w sprawie nauczania historii techniki w wyższych szkołach technicznych. s. 402-405
Zebranie Komisji Historii Prasy Technicznej Marian Belerski s. 405
II Ogólnopolska konferencja historyków kartografii Zbigniew Rzepa s. 406-409
Międzynarodowa konferencja historii nauki i techniki we Wrocławiu Ryszard Sroczyński s. 409-412
Czechosłowacka wystawa górnicza w Muzeum Techniki w Warszawie Zbigniew Wójcik s. 412-414
Wystawa dorobku wojskowego Instytutu Geograficznego w Muzeum Techniki w Warszawie Zbigniew Wójcik s. 414-415
Wystawy okolicznościowe Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem Zbigniew Wójcik s. 415-417
Uroczystości staszicowskie w Hrubieszowie Zbigniew Wójcik s. 417-418
Sesja Jana Czarnockiego Antoni Łaszkiewicz s. 418-420
Zebranie w sprawie zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku Bolesław Orłowski s. 420-421
Międzynarodowe sympozja z historii geografii i kartografii Józef Babicz s. 421-423
Nowe władze Międzynarodowego Komitetu Historii Nauk Geologicznych Zbigniew Wójcik s. 423-424