Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1997, Tom 42, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Patrystyczna tradycja interpretacja kosmologii biblijnej Mieczysław Boczar s. 7-20
Niemiecka medycyna romantyczna (1797-1848) jako problem badawczy Bożena Płonka-Syroka s. 21-42
Badania Józefa Jundziłła nad florą Litwy po 1830 : (w świetle nieznanych materiałów rękopiśmiennych) Piotr Köhler s. 43-74
Antoni Bolesław Dobrowolski (1872-1954) - geofizyk, humanista pedagog Janusz Y. Ostrowski s. 75-104
Główne tendencje w dziejach nauki krajów nadbałtyckich Karl Siilivask s. 105-116
Profesor Juliusz Bardach doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego Leszek Zasztowt s. 117-123
Na marginesie marginesu (w odpowiedzi na list profesora Z. J. Wójcika) Jadwiga Garbowska Krzysztof Jakubowski Zbigniew J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 125-132
"Historia nauki polskiej. Wiek XX", pod red. Andrzeja Śródki; "Nauki o Ziemi", "Geodezja. Geofizyka. Gospodarka wodna. Geologia. Geografia. Kartografia", pod red. Zdzisława Mikulskiego, Warszawa 1995 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Zdzisław Mikulski (aut. dzieła rec.) Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 133-136
"Historia medycyny", pod red. Tadeusza Brzezińskiego, Warszawa 1995 : [recenzja] Teresa Ostrowska Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 136-140
"Noah's Flood. The Genesis Story in Western Thought", Norman Cohn, New Haven-London 1996 : [recenzja] Andrzej Lisowski Norman Cohn (aut. dzieła rec.) s. 140-142
"An Ancient Egyptian Herbal", Lise Manniche, London 1989 : [recenzja] Alicja Zemanek Lise Maaniche (aut. dzieła rec.) s. 142-143
"Ferrum Noricum und die Stadt auf dem Magdalensberg", Harald Straube, Wien 1996 : [recenzja] Kazimierz Bielenin Harald Straube (aut. dzieła rec.) s. 144-148
"Ignacy Domeyko. Litwa - Francja - Chile", Zbigniew Wójcik, Warszawa-Wrocław 1995 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Pan Prezydent. Rzecz o Ignacym Mościckim", pod red. Marka Piotrowskiego, Ciechanów 1996 : [recenzja] Stefan Zamecki Marek Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 152-156
"Józef Zawadzki. Zarys życia i działalności", Wiesław Kawecki, Warszawa 1996 : [recenzja] Stefan Zamecki Wiesław Kawecki (aut. dzieła rec.) s. 156-161
"Riepriessirowannyje gieołogii. Biograficzeskije materiały", Moskwa-Sankt Pietierburg 1995 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik s. 161-163
"Uniwersytet Wrocławski w okresie centralizmu stalinowskiego 1950-1955", Teresa Suleja, Wrocław 1995 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Teresa Suleja (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Niepodległość i Pamięć", R. III, Nr 2 (6), Warszawa 1995 : [recenzja] Antoni Kuczyński s. 166-169
Konferencja naukowa pt. Historyk nauk medycznych wobec inspiracji badawczych. Teoria i tradycja. Poznań 18-19 października 1996 r. Bożena Płonka-Syroka s. 171-172
Wrocławskie spotkania etnologów i historyków nauki poświęcone polskim badaniom kultur ludowych na świecie Zbigniew J. Wójcik s. 173-175
Sympozjum Polacy razem. Warszawa, 7 X 1996 Zdzisław Mikulski s. 175-178
Leibniz i Saska Akademia Nauk - uroczystości jubileuszowe (Lipsk 9-12 kwietnia 1996) Barbara Kuźnicka Leszek Kuźnicki s. 178-180
Laboratoria chemiczne, ich rozwój, rola i tematyka. Warsztaty w Lizbonie, 26-27 listopada 1996 r. Roman Mierzecki s. 180-183
I Międzynarodowe Sympozjum Historii Farmacji w Rumunii Jadwiga Brzezińska s. 183-185
Konferencja kodykologiczna w Groningen Jacek Soszyński s. 185-186
Działalność jezuitów w przedrozbiorowym Kaliszu Henryka Hołda-Róziewicz s. 186-188
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Barbara Kleyny s. 188