Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1980, Tom 25, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przydatność mieszanek węgli drzewnych do wytopu żelaza w starożytnych dymarkach rejonu Gór Świętokrzyskich, określana na podstawie badań ich reaktywności Wacław Różański Irena Słomska
Materiały związane z historią budowy Kanału Augustowskiego w zbiorach Muzeum w Augustowie Wojciech Batura
Prace Mariana Smoluchowskiego o powstaniu gór fałdowych Andrzej Arendarski
Refleksje nad lekturą Analysis, Harmony and Synthesis in Ancient Thought, edited by Jorma K. Mattila and Arto Siitonen Waldemar Voisé
Technologia budowy polskich żelbetowych umocnień polowych w 1939 r. na przykładzie pozycji mławskiej Janusz Miniewicz
Między tradycją a nowoczesnością. Spory metodologiczne na III Zjeździe Historyków Polskich w Krakowie w 1900 r. Jerzy Maternicki
Przyczynek do historii chirurgii okulistycznej w Polsce w XVI w. (Toruńska operacja zaćmy Bartłomieja Płuczki w r. 1589) Lech Bieganowski Janusz Małłek
Powstanie i organizacja Akademii Medycznej w Białymstoku Tadeusz Kielanowski
Z rozmyślań dziejopisa czasów porozbiorowych Stefan Kieniewicz s. 242-267
Z dziejów pierwszej wyższej uczelni w Olsztynie 1945-1948 Jerzy Lebiedziewicz s. 319-340
W sprawie typologii i charakterystyki podstawowych publikacji naukowych - Trzylandowski, Jan. Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie. Warszawa 1976 Stanisław Dąbrowski s. 395-410
Pokłosie jubileuszu Uniwersytetu Wileńskiego Henryk Baranowski Irena Petrauskiené (aut. dzieła rec.) K. Čepiené (aut. dzieła rec.) s. 415-421
"Fontes Archaeologici Posnanienses", Vol. XXVII, Poznań 1978; "120 lat w służbie muzealnictwa", Włodzimierz Błaszczyk, Poznań 1979 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Włodzimierz Błaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 421-423
"Tiechnika w jejo istoriczeskom razwitii ot pojawlenija rucznych orudii truda do stanowlenija tiechniki maszyno-fabricznogo proizwodstwa", pod red. S. W. Szuchardina, N. K. Łamana, A. S. Fiedorowa, Moskwa 1979 : [recenzja] Jerzy Piaskowski A. S. Fiedorow (aut. dzieła rec.) S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) N. K. Łaman (aut. dzieła rec.) s. 423-427
"Opis geograficzno-historyczny i statystyczno-techniczny Zakładów Rządowogórnych w oddziale Białogon (do 1882 r.)", Romana Guldon, Lech Stępkowski, Zenon Guldon, Kielce 1979 : [recenzja] Andrzej Rembalski Romana Guldon (aut. dzieła rec.) Zenon Guldon (aut. dzieła rec.) Lech Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 427-428
"Studia Kieleckie", z. 1/21, 1979 : [recenzja] Andrzej Rembalski s. 428-429
W 75 rocznicę urodzin pierwszego redaktora naczelnego "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Jan Kozłowski s. 430-432
Zebranie Zakładu Historii Organizacji Nauki Elżbieta Sztraj s. 432
Pierwsze zebranie otwarte Pracowni Badań nad Początkami Myśli Społecznej Małgorzata Hanna Malewicz s. 433-434
Zebranie Zakładu Historii Nauk Przyrodniczych Józef Babicz s. 434-435
Dyskusja nad syntezą najnowszych dziejów nauk farmaceutycznych w Polsce Hanna Lichocka s. 435-436
Międzynarodowe Kolokwium w Krakowie Eugeniusz Czesław Król s. 436-437
V Ogólnopolska konferencja historyków kartografii Zbigniew Rzepa s. 437-440
Historia leśnictwa w pracach Instytutu Badawczego Leśnictwa Bohdan Szymański s. 440-443
Wizyta prof. W. W. Tichomirowa w Polsce i posiedzenie grupy narodowej INHIGEO Józef Babicz s. 440
90-lecie Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem i jego prace związane z dziejami techniki Henryk Jost s. 443-445
Przejęcie opieki nad głazem pamiątkowym ku czci S. Staszica w Warszawie przy ulicy Senatorskiej Jan Kostanecki s. 445-447
Wykłady z historii nauki i techniki w Kielcach Andrzej Rembalski s. 447-449
Działalność Zespołu Badań Nautologicznych w 1978 roku Walenty Aleksandrowicz s. 449
Z prac nad historią nauki w Estońskiej SSR Zbigniew J. Wójcik s. 449-450
Jubileusz 200 rocznicy urodzin Karola Rittera (1779-1859) - współtwórcy naukowej geografii Józef Babicz s. 451
Informacja o przygotowaniach do XVI Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki. s. 452-454