Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2009, Tom 54, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Logika medycyny Władysława Szumowskiego Ryszard W. Gryglewski s. 7-20
O kosmografii w państwie idealnym na przykładzie Miasta Słońca Tomasza Campanelli Radosław Skrycki s. 21-36
Gospodarcze aspekty rozwoju kolejnictwa w Królestwie Polskim do 1914 r. Rafał Kowalczyk s. 37-62
Alchemik czy oszust? : sprawa Zbigniewa Dunikowskiego Sławomir Łotysz s. 63-82
Polonika w archiwum René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) Piotr Daszkiewicz s. 83-93
Losy kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej na podstawie dokumentów z archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu Iwona Arabas s. 95-108
Profesor Seweryn Żurawicki (1908-1994) - historyk myśli ekonomicznej i metodolog nauk ekonomicznych Romuald Poliński Jerzy Róziewicz s. 109-118
Fèlixa Dujardina idea aparatu spektroskopowego Jacek Rodzeń s. 119-131
Rzymskie narzędzia chirurgiczne Magdalena Cybulska s. 133-141
Brak recepcji polskich osiągnięć w zakresie nauk medycznych w Europie i na świecie? Ryszard W. Gryglewski Andrzej Śródka s. 143-158
Pamięci profesora Karoly Zalai'ego (1921-2008) Jadwiga Brzezińska s. 159-162
"Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku", Helena Datner, Warszawa 2007 : [recenzja] Leszek Zasztowt Helena Datner (aut. dzieła rec.) s. 163-169
"Urny na Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa", Janusz Tadeusz Nowak, Kraków 2008 : [recenzja] Artur Jachna Janusz Tadeusz Nowak (aut. dzieła rec.) s. 170-173
"Przesądy i zwyczaje lecznicze kaszubskich rybaków nadmorskich (reprint). Wspomnienia syna Lecha Torlińskiego i ucznia Profesora Adama Wrzoska Romana K. Meissnera", Józef Torliński, Poznań 2008 : [recenzja] Barbara Kuźnicka Józef Torliński (aut. dzieła rec.) s. 173-180
"Złota Księga Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tom 2. Karty z dziejów Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspomnienia studentów i absolwentów", pod red. Elżbiety Szczepaniec-Cięciak, Krystyny Łopaty, Kraków 2008 : [recenzja] Stefan Zamecki Elżbieta Szczepaniec-Cięciak (aut. dzieła rec.) Krystyna Łopata (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Polski przemysł papierniczy 1945-1989", Maciej Szymczyk, Duszniki Zdrój 2007 : [recenzja] Józef Piłatowicz Maciej Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 184-187
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 2008, opracowane zgodnie z Instrukcją w sprawie sporządzania załącznika nr 3 do decyzji Prezesa PAN w sprawie rocznej sprawozdawczości Marcin Dolecki Tadeusz M. Nowak s. 189-204
Sprawozdanie z działalności badawczej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2008 Jan Piskurewicz s. 204-220
Zakład Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Halina Lichocka s. 220-226
Modele nad portretem Magdalena Bajer s. 226-228
Słowo wstępne na sesji z okazji wydania trzech tomów książki "Po drogach uczonych", rozmów, które z członkami Polskiej Akademii Umiejętności przeprowadził dr Andrzej Kobos Andrzej Śródka s. 228-230
Głosy w dyskusji nad dziełem dra Kobosa Lech Szczucki Janusz Tazbir s. 231-233
Międzynarodowa konferencja naukowa Liceum Krzemienieckie w kontekście rozwoju edukacji i kultury na Wołyniu w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku Natalia Lietz s. 234-236
Burzliwe losy zbioru farmakognostycznego wileńskiego profesora Jana Muszyńskiego Beata Wysakowska s. 236-240
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju ukończyło 40 lat Maciej Szymczyk s. 240-243