Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2007, Tom 52, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznana korespondencja Mariana Zdziechowskiego z Adolfem Černym Piotr Biliński Tomasz Skrzyński Marek Ďurčanský s. 7-50
Bernarda Riemanna projekt nowej filozofii Wiesław Wójcik s. 51-74
Edward Tangl (1848-1905) Piotr Köhler s. 75-102
Badania Ludwika Brunera (1871-1913) z zakresu kinetyki chemicznej Marcin Dolecki s. 103-135
Nieznana korespondencja Józefa Rostafińskiego z Edouardem Bornetem z lat 1875-1878, dotycząca badań nad glonami Beata Wysokińska s. 137-153
Badania jezior tatrzańskich z zakresu limnologii w latach 1804-1918 Janusz M. Ślusarczyk s. 155-177
Obraz społeczności studenckiej na łamach polskiej prasy wileńskiej w okresie międzywojennym Ewelina Tylińska s. 179-194
Stanisław Leszczyński (1677-1766) - polityk, filozof, filantrop, mecenas nauki Adam Matuszewski s. 195-202
Listy Edwarda Habicha (1835-1909) do Ignacego Domeyki (1802-1889) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu Piotr Daszkiewicz s. 203-212
Profesor Jerzy Serczyk (1927-2006) Antoni Krawczyk s. 213-228
Na marginesie książki: "Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z historii historiografii i filozofii historii" Stefan Zamecki Grzegorz A. Dominiak (aut. dzieła rec.) Janusz Ostoja-Zagórski (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 229-248
Obok książki Gingericha Jarosław Włodarczyk Owen Gingerich (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku", Henryka Ilgiewicz, Toruń 2005 : [recenzja] Leszek Zasztowt Henryka Ilgiewicz (aut. dzieła rec.) s. 253-260
"Słownik polskich stowarzyszeń technicznych i naukowo-technicznych do 1939 r.", t. 2: "Naczelna Organizacja Techniczna - Fundacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych", Józef Piłatowicz, Warszawa 2005 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 261-262
"Bittere Nobelpreise", Alfred Neubauer, Norderstedt 2005 : [recenzja] Marcin Dolecki Alfred Neubauer (aut. dzieła rec.) s. 262-265
"Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej", Iwona Arabas, Warszawa 2006 : [recenzja] Teresa Ostrowska Iwona Arabas (aut. dzieła rec.) s. 265-268
Wizerunki lekarzy pomorskich Jadwiga Brzezińska Leon Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 268-270
"Przeszłość i perspektywy farmacji", pod red. A. Magowskiej, Poznań 2007 : [recenzja] Anna Trojanowska Anita Magowska (aut. dzieła rec.) s. 271-274
Informacja o działalności Komitetu Historii Nauki i TechnikI PAN w 2006 roku Halina Lichocka s. 275-290
Ogólnopolska konferencja naukowa "Herbart znany i nieznany. W dwusetną rocznicę wydania Pedagogiki ogólnej" - zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dnia 16. listopada 2006 r. Natalia Lietz s. 290-298
Coroczny przegląd prac magisterskich z zakresu historii farmacji Marcin Dolecki s. 298-300
Seminaria poświęcone historii japońskiej farmacji Magdalena Ciepłowska s. 300-304
Działalność Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 2006 r. Jadwiga Brzezińska s. 304-310
Uroczystość 50-lecia Zespołu Sekcji Historii Farmacji Jadwiga Brzezińska s. 311-312