Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1998, Tom 43, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Stefan Zamecki s. 7
Z badań nad dziejami chemicznej atomistyki. W 150-lecie śmierci Jönsa Jacoba Berzeliusa (1779-1848) Stefan Zamecki s. 9-26
Metodologiczne problemy historii myśli geograficznej Witold Wilczyński s. 27-44
Koncepcja teoretycznej historii nauki Jerzego Kmity jako narzędzie badań nad dziejami nauk medycznych Jaromir Jeszke s. 45-62
W sprawie konstruowania teorii (modeli) dziejów nauk medycznych Tadeusz Srogosz s. 63-68
Koncepcja podmiotowości człowieka wobec podstawowych pojęć medycyny teoretycznej i praktycznej Bożena Płonka-Syroka s. 69-80
Przemiany w teorii i praktyce opieki psychiatrycznej na ziemiach polskich w XIX wieku Bożena Urbanek s. 81-92
Edward Grzegorzewski, wychowanek szkoły warszawskiej, pierwszy rektor Akademii Lekarskiej w Gdańsku Zbigniew Machaliński s. 93-112
O stanie badań, przygotowaniu badaczy oraz organizacja historii nauki i techniki w Czechach Jarosław Folta s. 113-124
Petersburski ośrodek historii nauki w latach dziewięćdziesiątych XX w. Margarita F. Chartanowicz S. A. Orłow s. 125-130
Nabytki Archiwum PAN w 1997 r. Alicja Kulecka s. 131-135
Stanisław Brzozowski (1917-1996) Stanisław Sroka Ryszard Terlecki s. 137-150
"Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918", Mieczysław Pater, Wrocław 1997 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Mieczysław Pater (aut. dzieła rec.) s. 151-155
"Das Forschungszentrum. Eine Geschichte der KFA Jülich von ihrer Gründung bis 1980", Berndt A. Rusinek, Frankfurt-New York 1996 : [recenzja] Witold Cezariusz Kowalski s. 156-159
"Archeologia i starożytnicy", pod red. Mariana Głoska, Łódź 1997 : [recenzja] Felicja Białecka Marian Głosek (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Die Zahl e - Geschichte und Geschichten", Eli Maor, Basel 1996 : [recenzja] Witold Cezariusz Kowalski Eli Maor (aut. dzieła rec.) s. 161-162
"The Fontana History of Chemistry", William H. Brock, London 1992 : [recenzja] Roman Mierzecki William H. Brock (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie z zakresu historii medycyny, stomatologii i farmacji oraz nauk pokrewnych za lata 1900-1995", Hanna Bojczuk, 1997 : [recenzja] Teresa Ostrowska Hanna Bojczuk (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Die Welt der Seekarten. International Austellungen von Seekarten aus aller Welt vom Ende des 16 Jahrhunderts bis zu der heutigen Zeit", Uwe Schnall, Carl Erik Lindh, Bremen : [recenzja] Wiktor Grygorenko Carl Erik Lindh (aut. dzieła rec.) Uwe Schnall (aut. dzieła rec.) s. 169-174
"Oldenburg und das Wasser. Beiträge aus der Geschichte der Kartographie", Karl Otto Meyer, Oldenburg 1992 : [recenzja] Wiktor Grygorenko Karl Otto Meyer (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Literatur im technischen Zeitalter. Von der Frühzeit der deutschen Aufklärung bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs", H. Segeberg, Darmstadt 1997 : [recenzja] Witold Cezariusz Kowalski H. Segeberg (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Jak Feniks z popiołu... Polacy na Ziemi Lidzkiej w latach 1987-1997", pod red. A. Kołyszki, Lida 1997 : [recenzja] Michał Pędracki A. Kołyszko (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie", Jolanta M. Marszalska, Tarnów 1997 : [recenzja] Hanna Tadeusiewicz Jolanta M. Marszalska (aut. dzieła rec.) s. 180-182
Sesja interdyscyplinarna Pogranicze nauk botanicznych i humanistycznych jako obszar inspiracji badawczych (Warszawa, 27 maja 1998 r.) Piotr Köhler s. 183-185
Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej działalności naukowej jezuitów Michał Zgórzak s. 185-186
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 186-187
Jubileusz profesora Andrzeja Abramowicza Maria Żemigała s. 187-190
Promocja książki Andrzeja Abramowicza "Rzeczy, idee i maski. Jacques Boucher de Perthes (1788-1868)". Warszawa 1997 Maria Żemigała s. 191-192