Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1957, Tom 2, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Algorytm Bernarda Wojewódki Stanisław Dobrzycki s. 3-28
"Budownictwo wojenne" Naronowicz-Narońskiego Tadeusz Nowak s. 29-58
Montesquieu a Leszczyński. Próba analizy porównawczej poglądów polityczno-społecznych. Cz. 2, Podstawowe poglądy dotyczące zagadnień gospodarczych i formy rządów społecznych Witold Zakrzewski s. 59-94
Ignacy Łukasiewicz : założenia i problemy przygotowywanej monografii Jerzy Pilecki s. 95-118
Zagadnienie badań historycznych nad polską techniką zdjęciową Maciej Sieński s. 119-127
W sprawie Koffskiego Roman Bugaj s. 129-138
"Men, Machines and History", S. Lilley, London 1948; "Menschen und Maschinen", S. Lilley, Wien 1952 : [recenzja] E. Olszewski S. Lilley (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"Z istorii nauki i tiechniki Kitaja. Sbornik statiej", Moskwa 1955 : [recenzja] W. Suchorzewski s. 141-147
Z historii techniki druku St. Peters s. 147-151
"Izbrannyje jestestwiennonaucznyje proizwiedienia", Leonardo da Vinci, Moskwa 1955 : [recenzja] H. Jost Leonardo da Vinci (aut. dzieła rec.) s. 151-160
"Albrecht Dürer jako pisarz i teoretyk sztuki", Jan Białostocki, Wrocław 1956 : [recenzja] W. Voisé Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 160-166
"Moje wspomnienia o Einsteinie", Leopold Infeld, Warszawa 1956 : [recenzja] J. Plebański Leopold Infeld (aut. dzieła rec.) s. 166-167
"Księga Pamiątkowa Dziesięciolecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1944-1954)", Lublin 1955 : [recenzja] R. Orłowski s. 167-168
Przeciwko wypaczaniu historii lotnictwa Bolesław Orłowski s. 168-170
"Woprosy istorii jestiestwoznanija i tiechniki", Moskwa 1956 : [recenzja] s. 170
"Cahiers d'Histoire Mondiale", Lucien Febvre, Neuchâtel 1956 : [recenzja] Lucien Febvre (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Trudy Instituta Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki", Tom 5, 6, 8, Moskwa 1955, 1956 : [recenzja] s. 171
"Geographische Grundlagen der Geschichte", Hugo Hassinger, Freiburg 1953 : [recenzja] Hugo Hassinger (aut. dzieła rec.) s. 172
"The language of science", T. H. Savory, London 1953 : [recenzja] T. H. Savory (aut. dzieła rec.) s. 172-173
"Combats pour l'histoire", Lucien Febvre, Paris 1953 : [recenzja] Lucien Febvre (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Le système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic", Tome I-VI, Pierre Duhem, Paris 1954 : [recenzja] Pierre Duhem (aut. dzieła rec.) s. 174
"Gliniane księgi", L. Lipin, A. Biełow, Warszawa 1956 : [recenzja] A. Biełow (aut. dzieła rec.) L. Lipin (aut. dzieła rec.) s. 175
"Kultura materialna starożytnej Grecji. Wybór źródeł archeologicznych", pod red. Kazimierza Majewskiego, Warszawa-Wrocław 1956 : [recenzja] Kazimierz Majewski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Razwitije nauki o trenii. Suchoje trenije", I. W. Kragielskij, W. S. Szczedrow, Moskwa 1956 : [recenzja] I. W. Kragielskij (aut. dzieła rec.) W. S. Szczedrow (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Iwan Iwanowicz Połzunow", I. J. Konfiedieratow, Moskwa-Leningrad 1951 : [recenzja] I. J. Konfiedieratow (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Sbornik statiej i matieriałow k 410-letiju so dnia smierti (1453-1953)", Nikołaj Kopernik, Moskwa 1955 : [recenzja] NIkołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) s. 176
"Łowcy mikrobów", Paweł de Kruif, Warszawa 1956 : [recenzja] Paweł de Kruif (aut. dzieła rec.) s. 176
"Louis Pasteur - franc-tireur de la science", René Dubos, Paris 1955 : [recenzja] René Dubos (aut. dzieła rec.) s. 177
"Lavoisier - théoricien et expérimentateur", Maurice Daumas, Paris 1955 : [recenzja] Maurice Daumas (aut. dzieła rec.) s. 177
"L'histoire de la médecine en Pologne. Aperçu sur son évolution", Bolesław Skarżyński, Varsovie : [recenzja] Bolesław Skarżyński (aut. dzieła rec.) s. 178
"Kartki z dziejów huty << Batory >>", Alojzy Loch, Gerard Szendzielorz, Katowice 1956 : [recenzja] Alojzy Loch (aut. dzieła rec.) Gerard Szendzielorz (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Beiträge zur Geschichte der Ästhetik", Georg Lukács, Berlin 1956 : [recenzja] Georg Lukács (aut. dzieła rec.) s. 178
VIII Międzynarodowy Kongres Historii Nauki. s. 181-189
George Sarton. Jego testament F. S. Bodenheimer s. 190-194
Prace w Anglii nad dorobkiem Kazimierza Prószyńskiego s. 194-197
Stulecie urodzin Feliksa Jasińskiego Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 197-198
Pierwsze spotkanie odlewników i archeologów Jerzy Jasiuk s. 198-201
Tymczasowe sprawozdanie z badań terenowych nad dawnym hutnictwem, prowadzonych latem 1956 r. Kazimierz Bielenin Mieczysław Radwan s. 203-216
[Osoby mające w swym posiadaniu] Aniela Szwejcerowa s. 216