Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2008, Tom 53, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fundacja Akademii Stanisława Leszczyńskiego w Nancy z 1750 roku Małgorzata Skwarczyńska s. 7-29
Dzieje chemii analitycznej w Polsce do roku 1945 Adam Hulanicki s. 31-46
Feministyczny nurt teologii w Kościele Katolickim Katarzyna Dormus s. 47-67
Z korespondencji Anny Jabłonowskiej ze Stanisławem Augustem Poniatowskim Karolina Targosz s. 69-81
Polonika we francuskim "Journal de Géologié" (1830-1832) Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 83-89
List Ludwika Zejsznera (1805-1871) do Aleksandra Brongniarta (1770-1847) w zbiorach Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (MNHN) w Paryżu Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 91-95
Czasopismo "Technik" i jego twórca Stanisław Majewski Andrzej J. Wójcik s. 97-104
Zasada względności ruchu w nauce przedkopernikańskiej Tadeusz Pabjan s. 105-121
Oświadczenie lustracyjne, czyli mój życiorys krzywdzonego Zbigniew Paweł Zagórski s. 123-151
Antropologia wiedzy - nowa dyscyplina badań humanistycznych Bożena Płonka-Syroka s. 153-169
Wokół książki: Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska: "Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne" Lublin 2007 Antoni Krawczyk Joanna Nastalska (aut. dzieła rec.) Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 171-183
Na marginesie książki: "Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny" pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki Wrocław 2005 Stefan Zamecki Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 185-202
O profesorze Stefanie Świeżawskim (10 II 1907 - 18 V 2004) - uczonym, chrześcijaninie, Europejczyku : kilka wspomnień bardzo osobistych Juliusz Domański s. 203-211
Pamięci prof. dr Pierre Julien (1921-2007), zasłużonego historyka farmacji Jadwiga Brzezińska s. 213-215
"Medycyna komplementarna w Kazachstanie. Siła tradycji i presja globalizacji", Danuta Penkala-Gawęcka, Poznań 2006 : [recenzja] Barbara Kuźnicka Danuta Penkala-Gawęcka (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"Bursting the limits of time. The reconstruction of geohistory in the age of revolution", Martin J. S. Rudwick, Chicago-London 2005 : [recenzja] Joanna Gęgotek Martin J. S. Rudwick (aut. dzieła rec.) s. 222-229
"Historia dentystyki (starożytność, średniowiecze, renesans, barok", Jerzy Supady, Łódź 2007 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jerzy Supady (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Historia Techniki Polskiej", Bolesław Orłowski, Radom 2006 : [recenzja] Edward Malak Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 233-240
"Archytas of Tarentum. Pythagorean, philosopher and mathematician king", Carl A. Huffman, Cambridge 2005 : [recenzja] Jacek Rodzeń Carl A. Huffman (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Viridarium chymicum czyli notatek chaotycznych. Cz. 2", Ignacy Z. Siemion, Warszawa 2007 : [recenzja] Halina Lichocka Ignacy Z. Siemion (aut. dzieła rec.) s. 243-244
"Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu", Marek Andrzejewski, Lech Mokrzecki, Józef Arnold Włodarski, Gdańsk 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Marek Andrzejewski (aut. dzieła rec.) Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) Józef Arnold Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 244-245
"East and West. The Common European Heritage. Proceedings of the XXV Scientific Instrument Symposium. Jagiellonian University Museum, Kraków. Poland, 10-14 September 2006", Kraków 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 245-247
"Historia leków naturalnych", T. 6: "Rośliny odurzające w polskiej literaturze naukowej XIX wieku", pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 247
"Dzieła wszystkie", T. 3: "Pisma pomniejsze", Mikołaj Kopernik, Warszawa 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) s. 248-249
"Panteon w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk", Ryszard Marciniak, Poznań 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Ryszard Marciniak (aut. dzieła rec.) s. 248
Społeczeństwo w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku", Ryszard Jakubczak, Aleksandra Skrabacz, Siedlce 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Ryszard Jakubczak (aut. dzieła rec.) Aleksandra Skrabacz (aut. dzieła rec.) s. 248
"Kartografia polska XVIII wieku. (Przegląd chronologiczno-bibliograficzny)", Bolesław Olszewicz, Warszawa 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Bolesław Olszewicz (aut. dzieła rec.) s. 249
"Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie", Jan M. Piskorski, Poznań 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Jan M. Piskorski (aut. dzieła rec.) s. 250
Historia botaniki podczas 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Szczecinie (3-9 września 2007) Piotr Köhler s. 251-253
Dwieście lat Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego Halina Horodyska s. 254-259
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji pn. Lekarze polscy na Syberii od XVIII do XX wieku zorganizowanej dzięki finansowej pomocy Urzędu Miasta Łodzi Jerzy Supady s. 259-261
Goście z Rumunii Jadwiga Brzezińska s. 262